We zullen de vrijheid die we gewend waren moeten heroveren…

islamterreur“We zullen de vrijheid die we gewend waren, moeten heroveren op de theocraten, hun volgelingen en hun bondgenoten.”

Waar de leugen regeert…

De feiten moeten worden gezegd. Geen enkele ideologie of religie draagt in deze tijden meer agressie uit dan de islam.

In Arkady Ostrowsky’s ‘The Invention of Russia’ uit 2015 kan je lezen hoe zeventig jaar communisme de capaciteit van burgers elimineert om kritisch de meest eenvoudige politieke leugens te doorzien. De waarheid is wat op televisie te zien is. Feiten zijn irrelevant. Televisie en internet moeten de ideologie dienen.
De incapaciteit om de waarheid te herkennen maakt vertrouwen onmogelijk en doet de kostprijs van alle maatschappelijk gebeuren mateloos toenemen.

Lees het opiniestuk van Louis Verbeke, erevoorzitter Vlerick Business School in De Tijd.

6 gedachten over “We zullen de vrijheid die we gewend waren moeten heroveren…

 1. We horen hier opnieuw een valse profeet, die wat rond de hete brij draait, zonder namen en toenamen te noemen. (onder het motto de kool en de geit sparen, waarbij dan “en passant” het warm water opnieuw wordt uitgevonden).
  Louis heeft blijkbaar nog nooit gehoord van het cultuur marxisme, Gramsci en de Frankfurter Schule. (en wie daar achter schuil ging).
  Hij heeft ook niets gehoord van de doorslaggevende rol van de rode en de loge mafia’s.
  Ook over de machten achter de NWO (=banksters en illuminati) weet hij blijkbaar niets, en het doel van deze NWO.
  Het Coudenhove Kalergi plan is ook onbekend.
  De Perestroika deception van Anatoliy Golitsyn eveneens.
  De islam is geen godsdienst maar een gruwelijk totalitair systeem (=270 milj doden) cfr het communisme.. Hier valt niets te onderhandelen.
  De uitspraak :”….De islam mag duizend jaar geleden zinnig geweest zijn, het huidige gedachtegoed is dat niet meer, om een heel simpele reden: de islam heeft geweigerd nieuwe inzichten te integreren, in tegenstelling tot andere godsdiensten of morele codes. “(=einde citaat), zou wijlen prof em. Urbain Vermeulen een hartaanval bezorgd hebben. Zoveel leugens in één zin, tart alle verbeelding, als met het aantal doden kent =270 milj.!!!!!!!
  De vrijheid van godsdienst heeft hiermee niets te zien.
  Hij komt dan ook voor de dag met “…een fascistisch gedachtegoed….” . Nog zo een dooddoener!! Doet het echter altijd goed in poco media!!
  De terreur aanslagen : hij zou toch moeten weten wie daar achter schuil gaat en vooral waarom!!!
  Het is niet de islam en de theocraten die moeten overwonnen worden , maar wel in de eerste plaats de ontmaskering van de samenzwering tegen onze westerse beschaving, met de verraders, de zetbazen, de verborgen agenda’s, dit alles met naam en toenaam!!
  De islam is maar één der wapens die wordt ingezet in de oorlog tegen onze beschaving, er zijn ook de recente invasies, de misdaad, de drugs, de corruptie,
  de torenhoge fiscale en parafiscale lasten, de afbraak van het gezin en het onderwijs, het promoten van alle mogelijke vormen van decadentie en parasitisme… enz… enz….!!
  De basis van deze oorlog vindt men in de multikul. Of de immigratie als massavernietigingswapen .(=ik verwijs naar mijn publicatie hierover).
  De huidige toestand van de maatschappij is dan ook het gevolg van een sinds jaren bewust gevoerde Leninistische verrottingsstrategie, die moet leiden tot de ondergang van het Avondland, cfr de doelstellingen van de krachten achter de NWO.
  Dit is de ware aard van het probleem. Het probleem is dus niet een achterlijke godsdienst, maar wel de samenzwering, die de bovenvermelde wapens hanteert.
  De titel :”Waar de leugen regeert…” is dan ook inderdaad van toepassing op de tekst van Lewie !!! En dat is dan voorzitter geweest van Vlerick Business School !!!

  • Lovenaar,

   ben het eens met de aard van het probleem en je vaststelling van de altijd opnieuw opduikende dooddoener.

   Waar vrijheid van denken heerst, zijn anderen die zich vergissen wel te verdragen.
   Waar echter mensen de voorgeschreven mening niet volgen, dat zij daarom met de hamer op de kop geklopt worden en erger, daar is de willekeur- heerschappij thuis.

   Voor wie en waarvoor verrichten zij die doen alsof we in vrijheid leven, maar elementaire vrijheden met de voeten treden, hand en spandiensten? En wie draagt de schade? Stelt de doorsnee Vlaming zich nog die vraag?

   Het psychisch uitwissen van een volk door het op te lossen in een volkeren brij van de meest verscheidene rassen, dat is het standpunt van onze vijanden. Zij zijn consequent in hun handelen en om die consequentie laak ik ze niet eens, maar erken ze wel als vijanden en zal me als dusdanig tegen hen blijven weren en behandelen.
   Die vijanden komen niet met open vizier, niet met wapens maar met de meest verscheiden leugens als psychologisch wapen tegen een volksgeest.

   Besluit en eerste volksgebod: de leugen ontdekken en datgene wat daaruit volgt.

   • Anna,
    Wat de vijanden betreft, bekijk eens de webstek Hartgeld.com rubriek Terrorisme, en zie wat er de laatste weken zoal geschreven werd over de aanslag van München. Zeker het bericht van gisteren is interessant. Er wordt verwezen naar een organisatie waarvan ik hier alleen de initialen vermeld : “H.P.”
    Zoek ook eens op internet naar deze organisatie.
    In de recente publicatie van Elveebee op Golfbrekers werd verwezen naar aanslagen die reeds lang gepland waren.
    De tekst van Elveebee was echter voor “niet ingewijden ” totaal onbegrijpelijk, en kon daardoor alleen maar aanleiding geven tot misverstanden(sic), maar met het bericht van gisteren op Hartgeld, moet het toch al iets duidelijker worden.

 2. “We zullen de vrijheid die we gewend waren, moeten heroveren. Dat klopt als een zwerende vinger ! De vraag is alleen …op welke manier.
  De Vlaamse Verdedigings Liga of VVL.. tegen migratie, Islamisering en terrorisme moet in het najaar voor de rechter verschijnen . Je zou het kunnen vergelijken met de ondergrondse ten tijde van WOII die voor de rechter gedaagd , omdat zij de Nazi’s bestreden ! Van onze politieke lafaarden , behalve het VB , moet ge ook niet veel verwachten die staan te trillen op hun benen van het woordje racist Rest alleen nog “Golfbrekers !” .Hierbij benoem ik…De Flor als commandant van de nieuwe witte brigade -Fidelio ..Belangrijke activiteiten het verspreiden van anti-Islam propaganda, het aanleggen en bijhouden van lijsten van collaborateurs Onze verzetsgroep publiceert een eigen propagandakrantje, genaamd “Golfbrekers”…. Flor mijn gelukwensen met uw benoeming …..”uiteraard grapje” , we hebben met ze’n allen reeds een eerbiedwaardige ouderdom . De rug doet soms pijn , bloeddruk soms te hoog , tanden vallen uit enz . De echte strijd tegen al dat onheil is voorbehouden aan de nieuwe generatie en ….die zullen winnen

Reacties zijn gesloten.