We worden geprEUgrammeerd…

… volgens het belgische transfermodel Vlaanderen – Wallonië/Brussel*

De bronafbeelding bekijken
Vert.: Juncker: “We beslissen iets, laten een ballonnetje opgaan, wachten even om te zien wat er vervolgens gebeurt. Als er geen groot geschreeuw en opstand volgt – de meesten snappen sowieso niet wat er beslist werd – dan doen we voort. Stap na stap, tot er geen terugkeer meer mogelijk is.”

… Mijn stelling is dat de europeanisering, zoals die zich thans voltrekt, haast even gevaarlijk is als corona voor het fysisch overleven…

… Het is namelijk een verkeerde gedachte het fysisch in leven zijn op zichzelf te beschouwen. Anders gezegd: als iemand sterft, dan sterft er niet alleen een lichaam. Een lichaam is een biochemische machine. Maar er sterft veel meer: er sterft een hele wereld van betekenissen die de overledene maakte tot een unieke persoon. Wij danken onze uniekheid immers niet aan ons lichaam, wat biochemisch zijn alle menselijke lichamen vrijwel gelijk. Wat ons uniek maakt is wat we denken, weten, beleven, ervaren en wat we geleerd hebben, wie we zijn en geworden zijn…

… Als de EU ons de vrijheid en onze taal ontneemt, dan ontneemt zij ons een essentieel deel van onze wereld van betekenissen. In werkelijkheid veroorzaakt zij daarmee een stervensproces – niet fysisch, maar wel menselijk,.

De gedachte die zich hierbij onmiddellijk opdringt is deze van de grens, want die omschrijft wie we zijn en niet zijn. De grote mantra van de EU luidt, in alle opzichten en steeds weer: “ontgrenzing”…

… De EU heeft geen natuurlijke grens. Dan is er ook geen houden aan: de machtigen zullen altijd streven naar een vergroting van hun machtsgebied. Politiek betekent dat het volledige einde van de soevereiniteit van de volkeren en menselijk is dat de ene aanslag na de andere op onze wereld van betekenissen, in naam van een fictieve Europese nationale identiteit…

Lees: Het gelijk van Rik Torfs

*Wat kan Vlaanderen doen met 10 miljard transfers naar andere gewesten?

Ter illustratie: