We vragen ons af…

Afbeeldingsresultaat voor de fabeltjes krant begroting

… hoe groot het gat wel zou geweest zijn mocht de N-VA geen deel uitgemaakt hebben van de “herstelregering” waarvoor alle Vlaamse verzuchtingen in de diepvries gestopt werden.

Afbeeldingsresultaat voor herstelregering

België legt Europa tekort voor dat elf keer groter is dan beloofd (…)

Blijkbaar geen probleem dat de voormalige “leider” van de belgische herstelregering nu mee aan het hoofd staat van de EU.