“We leven op een tijdbom.”

Islamistisch ecosysteem

Rougier beschrijft een ecosysteem van moskeeën, sportclubs, kebabzaken, boekhandels, scholen, enz. die bepaalt wat halal en haram is. “Het doel is de gedragingen op één lijn te krijgen en integratie in de ongelovige samenleving te voorkomen.” Dit onderscheid wordt dan gebruikt om zich af te zetten van de westerse maatschappij.

Beweringen dat salafisten niemand kwaad doen en enkel maar een orthodox leven willen leiden slikt de expert niet. “Salafisme en jihadisme vormen een ideologisch continuüm. Salafisten voeren een ongewapende strijd tegen ongelovige maatschappijen zoals de Franse of de Belgische omdat deze er in hun ogen op uit zijn om de islam te vernietigen. Hun ideaal van de volmaakte islamitische samenleving van de profeet en zijn volgelingen roept beelden op van verovering en geweld. En sommigen grijpen uiteindelijk ook echt naar de wapens. Niet alle salafisten worden terrorist, maar alle terroristen waren meestal eerst salafist.” (…)