“We krijgen er veel voor terug.”

“We betalen veel belastingen en krijgen er veel voor terug” en andere onzin

Een advocaat, moraaltheologe, politiek filosoof en directeur van Welzijnszorg, kropen samen in de pen om de blijde boodschap te verkondigen.

Volgens het viertal moeten we niet klagen over de moordende belastingdruk. Want “we krijgen er ook veel voor terug”.

Het is een vaak gehoord riedeltje. Alleen schort er heel wat aan de argumentatie die bij dat zinnetje hoort. We citeren uit het opiniestuk een paragraaf:

“Belastingen zijn geen pesterijen. We genieten allemaal (…) van de publieke veiligheid, van rechtszekerheid (…) dankzij ons belastinggeld mogen we rekenen op degelijke infrastructuur, van havens tot snelwegen, van politie tot brandweer, van integere justitie to democratische politiek.”

Hoeveel onzin wil je eigenlijk in een opinie krijgen? De publieke veiligheid is een lachertje. Politie en leger kunnen onmogelijk alle plekken beveiligen in tijden van terreur.

De gewone burger heeft daarnaast geen enkel recht om zelf in te staan voor de veiligheid. Zelfs pepperspray ter verdediging, bijvoorbeeld bij een inbraak, is verboden.

Rechtszekerheid is nog zo’n grap in België. De achterstand van justitie blijft na al die jaren bestaan, veroordeelden ontsnappen of worden door procedurefouten vrijgelaten.

‘Degelijke infrastructuur’ is al helemaal een lachertje. Het is hallucinant dat de auteurs van de opinie expliciet verwijzen naar de snelwegen.

Wij vermoeden dat deze geitenwollensokkentypes geen eigen auto bezitten (de auto die ook platbelast wordt) en nooit over ’s lands wegen rijden.

Wie vanuit het buitenland naar België komt voelt letterlijk aan de slechte staat van het wegdek wanneer hij of zij de grens over gaat. Hoezo ‘degelijke infrastructuur’?

En, tot slot: democratische politiek. Het parlement is al jarenlang een verlengde van de regering. Van gescheiden machten, tussen wetgevende en uitvoerende macht, is al jaren geen sprake.

Uit onderzoeken blijkt steeds dat we in België juist relatief weinig terugkrijgen voor onze hoge belastingen. De jaarlijkse analyse van VOKA toont dat keer op keer aan.

Ook fiscalist-advocaat Werner Niemegeers toonde jaren geleden in een boek al aan dat de inefficiëntie van ons systeem en de overhead in België gigantisch zijn.

Zolang de performantie niet stijgt, de overheden zuiniger worden en de kwaliteit beter, is het de verdomde plicht van iedere burger om Tax Freedom Day te vieren. Dat heeft niks te maken met egoïsme, maar alles met gezond verstand.

Met dank geleend bij Beurs.com