We hebben zo onze twijfels…

… in hoever de N-VA geen strategisch-doordacht plan had/heeft om hun terugkeer naar de oppositie te verzilveren bij de volgende verkiezingen.

Hendrik Vuye maakte het in één zin duidelijk: of “onze” premier nu naar Marrakesh gaat of niet, of hij in New York officieel in naam van u en mij dat Zelfmoordverdrag gaat ondertekenen, het speelt in se geen rol.  Zolang het land b lid is van de VN maken wij met z’n allen deel uit van het wereldvreemd geheel dat schuil gaat achter de tegensprekelijke naam “Verenigde Naties”… terwijl die naties liefst zo snel mogelijk dienen afgeschaft te worden om plaats te maken van een geglobaliseerd geheel waar we allemaal even arm, even dom, even egaal gekleurd moeten en zullen zijn. 

Vanmorgen op de radio Lorin Parijs, rijzende ster aan het N-VA firmament (vice-voorzitter), gebuisde VLDer, drijvende kracht achter U-Place, schitterende vertegenwoordiger van een minderheidsgroep,  die het tekort aan opvangplaatsen voor pleegkinderen aan de kaak stelde, ondanks een toename van kandidaat-pleegouders.  Goede reclame, toch?  Voor de N-VA, bedoelen we dan.  Een “menselijk” gelaat voor de zwakkeren in de maatschappij, na vier jaar donkerblauw bestuur waarbij u en ik steeds dieper in onze portemonnee moeten tasten om niet alleen basisbehoeftes (water, elektriciteit, openbaar vervoer, benzine, diesel…) maar ook voedingswaren te kunnen betalen.   Terwijl de overheid steeds minder haar taak als “goede huisvader” naar behoren vervult.  O.a. vinden wij het niet kunnen dat de organisatie en opwekking van energie steeds meer in de schoenen van de bewoners van dit apenland geschoven wordt.  Het is de taak en de plicht van de overheid ervoor te zorgen dat er elektriciteit voor de bevolking geproduceerd en bereikbaar gesteld wordt, dat deze betaalbaar is, dat we niet afhangen van het buitenland, dat we ook na een werkdag thuis kunnen koken, wassen, tv-kijken.  Herinner u het voorstel dat we met z’n allen ‘s middags moesten koken… het zou de druk op het elektriciteitsverbruik ‘s avonds verlichten…  Moeten we een kampeervuurtje meenemen naar kantoor?  Wat volgt?  Kliklijnen, spijtoptanten voor de weigeraars van groene energie?  Worden er in elke gemeente dakloerders aangeworven om de nog naakte daken in kaart te brengen?

Wij zijn niet zo naïef om te geloven dat de N-VA geen Plan B had/heeft.  Of de N-VA geen andere mogelijkheid zag dan stilletjes te hopen dat het Zelfmoordverdrag tussen de mazen van de politieke blindheid zou glippen, kunnen we niet beoordelen.  Evenmin weten we of dat kleine landje, waarin we wonen, iets in de pap te brokken had, resp. had kunnen hebben, in de VN-constellatie.  Of – zoals we al eerder schreven – het als pasmunt gebruikt werd om een tweejarig zitje in de VN-Veiligheidsraad te veroveren.  “Wij zijn te vertrouwen”, praalde Michel. 

De N-VA zit tegelijkertijd in verkiezings- – Vlaamse trom – en in de solliciteermodus voor een volgende regeringsdeelname.   Met Francken en Jambon als protagonisten.  Calimero en Raison d’Etat.  Pappen en nathouden.  Elke dag in het nieuws.  Een betere – en goedkopere – pre-kiescampagne kan je niet dromen.  En de kiezer?  Ach? Die lijdt sowieso aan geheugenverlies.    Al is het heel spijtig dat net nu geen wereldbeker voetbal georganiseerd wordt…

14 gedachten over “We hebben zo onze twijfels…

 1. De volksverlakkers van de NV-A
  Wat mij betreft, het lijkt me meer en meer duidelijk dat geheel deze val van de regering wel degelijk in scène werd gezet. Door alle regeringspartijen. Iedere partij van deze coalitie heeft, hoe je het ook draait of keert, nl. baat bij deze bewust geplande strategie. De CD&V en Open VLD hun linkse pro migratie gezicht gered. Het eerste wat magere Maggie doet is b.v. het migratiebeleid weer menselijker maken. Ook dat van Sjarel Michel, als onverzettelijke held van de MR, die niet geplooid heeft voor de dictaten van de NV-A – wie zei alweer dat hij de marionet van BDW was? – en tot slot het gezicht van de NV-A, als even onverzettelijke tegenstanders van het migratiepact, waartegen ze maar begonnen zijn te fulmineren, nadat ze daartoe in feite waren gedwongen door het VB, hét gevaar op hun rechterzijde. Maar dat willen ze niet geweten hebben. Uiteraard. Enkel de pluimen van een ander op de eigen hoed, dat is het enige wat hen interesseert. Al jarenlang. Als meester-kopieerders van het VB, telkens het hen goed uitkomt. Dat is de NV-A ten voeten uit.
  Hoe verklaar je anders hun welwillende ingesteldheid tegenover deze minderheidsregering? Sjarel Michel is een toffe pee (den teo) en Het is niet onze bedoeling om alles in het federale parlement te blokkeren, klinkt het bij de NV-A. Dat is aan de ene kant begrijpelijk, je kan inderdaad niet plots tegen je eigen uitgewerkte programmas van voordien gaan stemmen, maar je kan je wel onthouden. Want als het echt oorlog is, dan kan je ook niet anders dan deze minderheidsregering je steun ontzeggen. Wat zou daar mis mee zijn? Steun gaan zoeken dus, dat moet het enige devies zijn voor deze ontrouwe minderheidscoalitie, bij de rood-groene wereldverbeteraars uit de oppositie, bij wie ze onbeschaamd als echte hoereerders zijn gaan aanschurken, om steun te krijgen voor hun snode plannen in het parlement. Die staan toch van ongeduld te trappelen om deze op apegapen liggende regering verder te laten bestaan, of misschien toch niet? Er is nl. nog altijd geen vertrouwensstemming geweest in het parlement wat deze minderheidscoalitie betreft, die daardoor zowat in het midden ligt tussen een echte minderheidsregering en één in lopende zaken. Wie krijgt dan de zo gevreesde zwarte piet toe geschoven als deze bende vuile volksverlakkers er alsnog vroegtijdig het bijltje zouden dienen bij neer te leggen? Juist, de overgebleven partijen van de minderheidsregering, en de rood-groene oppositie, waaruit, wat deze laatsten betreft, meteen blijkt dat hun politieke bekommernis van weleer niet zozeer het welzijn van het land betrof, maar enkel pure pre-electorale berekening gold. Hoera dus, niet de NV-A, want ondanks hun beweerde afhaken in een zogezegde principiële kwestie, heeft dat niet de val van de regering tot gevolg gehad. Handjes van Pontius Pilatus, pardon van de NV-A, in alle onschuld gewassen. De partij weer maagdelijk rein, alleen in de perceptie spijtig genoeg.
  Niet zo dus. Marrakesh, dat blijkt steeds duidelijker, daar was de NV-A het mee eens, en het kan hen in principe niet veel schelen of het migratiepact al dan niet wordt ondertekend. Het achter liggende doel is enkel het VB zoveel mogelijk wind uit de zeilen te nemen, want dat migratie hét thema wordt van de volgende verkiezingsstrijd, staat vast. Met geheel deze maskerade kan de NV-A daarin tegen het VB gaan opbieden. Voor de schone schijn, nog maar eens, dat is intussen duidelijk, al de rest is weer het zoveelste boerenbedrog om aan de macht te komen. Voor een volgende regering. Met sjarel Michel? Wie zal het zeggen? Als die en zijn partij door hun onverzettelijkheid tegenover les salles boches flamands electoraal goed scoren, waarom niet, nietwaar. Betrouwbare partij, die MR, voor de Vlaming hatende militanten. Voor de NV-A is sjarel Michel, zoals al aangehaald, immers een toffe Waal, dixit den teo, en als die het zegt, zal het wel waar zijn zeker. Wat staat er dan nog in de weg voor een nieuwe Zweedse coalitie? Ze zullen er te gelegener tijd wel hun uitleg aan geven. Voor dergelijke leugenaars, en BDW in het bijzonder, een koud kunstje. Daarover en daarover alleen gaat het. Niks principekwestie(s). Benieuwd hoeveel naïeve Vlamingen de volgende weer in de BDW-val vol schone woorden en dito Vlaamse beloftes zullen trappen als ziende blinden en ervaringsdeskundigen? Ik alvast niet, mijn standpunt blijft, zoals al zo lang, ongewijzigd voor het eerlijke origineel. Ik stem niet voor Vlaamse windhanen.

  • Beste Geronimo, hoe zit het nu echter met dat ontslag… Volgens de ondertekende brief van Jambon “beschouwen” zij zich als ontslagen… Nochtans heeft Michel hen niet officieel ontslagen! Alleszins tot nog toe…en daardoor meen ik te mogen stellen dat ze nog steeds deel uitmaken van de regering alhoewel hun bevoegdheden afgenomen werden en IN de regering herverdeeld.
   Hierdoor blijft feitelijk NVA deel van de regering en is dan ook medeverantwoordelijk voor de Marakechshow. Zolang blijven zij trouwens ook hun eurokes binnenrijven. Eén zaak staat dus vast: NVA heeft de stekker er NIET uitgetrokken en Michel ook niet:-)

 2. Waarde Geronimo,
  over de inhoud van uw bijdrage wil ik het niet hebben maar wel over een klein detail. Zoals zo velen schrijft u dat het migratiepact in Marrakesh wordt/werd ondertekend. Daar werd in Marrakesh en daar wordt in New-York helemaal niets ondertekend. In Marrakesh werd er door de afgevaardigden van de diverse landen verbaal (mondeling) ingestemd met de tekst van het migratiepact.
  Op 19 december wordt er in de algemene vergadering van de VN gestemd over dat migratiepact en zal het door de meerderheid van de 193 landen worden goedgekeurd, hoeveel landen er ook zullen tegenstemmen of zich zullen onthouden.
  Eenmaal het pact zal zijn goedgekeurd wordt het pact een VN-resolutie die zal gelden voor alle landen-leden van de VN.

 3. @Ropie en Eddy Luyten
  – Dat durf ik te betwijfelen, beste Ropie. Wees gerust dat staten als de USA, Australië, Zwitserland en al de anderen, perfect weten waarom ze dat pact niet willen ondertekenen. Of wat had u gedacht? Waarom acht de VN het dan zo belangrijk dat het door iedereen wordt ondertekend? U zegt dat er enkel wordt gestemd, zowel in Marrakesh als binnenkort in New-york. Dat lijkt me eerder een verkeerde interpretatie van uwentwege. Googelt u er maar even op na. Alle diverse bronnen vermelden zonder onderscheid, op de Volkskrant.nl na, “ondertekenen in Marrakesh” ter goedkeuring. Zijn zij dan allemaal fout? Lees alvast een artikel ter zake in de Standaard, toch niet bepaald een rechtse krant, als een van de vele voorbeelden. (http://www.standaard.be/cnt/dmf20181210_04023037)

  Feit is dat wie ondertekend heeft, zich in eigen land mag verwachten aan continue gerechtelijke procedures door gewiekste advocaten van migranten en gerechtelijke uitspraken op basis van de inhoud van dit migratiepact. Om dan nog maar te zwijgen over het Europees gerechtshof. Op die manier zal er nl. binnen de kortste tijd een internationale jurisprudentie ontstaan, die wel bindend zal worden voor al de staten die het pact hebben ondertekend, en waaraan ze zich te houden zullen hebben. Wees maar zeker dat al die advocaten graag zullen zwaaien met de inhoud ervan voor de rechtbanken. Weg daardoor met het souvereine beslissingsrecht met betrekking tot het immigratieprobleem. Dit is ook een van de redenen waarom Chili zich alsnog heeft terug getrokken.(zie link hoger)
  Rechters zullen andersdenkende ministers in hun beleid terug wijzen op basis van de inhoud ervan. Dat staat buiten kijf.

  – Beste Eddy, tja dat is inderdaad de situatie en de vraag die iedereen zich stelt. Onduidelijkheid troef. De regering Michel II heeft nog altijd geen vertrouwensstemming in het parlement gevraagd. Daardoor is ze momenteel iets dat ligt tussen een echte minderheidsregering en één in lopende zaken. Typisch Belgische toestanden zo bezien. Ik vraag me af of ze het zelf eigenlijk goed weten. Alhoewel, oude vossen verliezen wel hun haar, maar niet hun streken. Ik durf denken dat de onduidelijkheid over het feit of de N- VA nu zelf ontslag heeft genomen dan wel door Michel eruit werd geschopt, tussen beide partijen strategisch werd afgesproken. Een bewuste flou in beider voordeel. Die gevreesde zwarte piet, weet je wel. Wie zal het zeggen?

 4. @ Geronimo,
  toch blijf ik er bij dat er niets wordt getekend of ondertekend i.v.m. dat migratiepact.
  In Marrakesh werd door de aanwezig staats- en regeringsleiders alleen de definitieve tekst van dat pact goedgekeurd, tekst die op 19 december ter goedkeuring in de algemene vergadering van de VN zal worden gestemd.
  Trouwens hebt u ergens ook maar een foto of filmbeeld gezien van die ondertekening in Marrakesh door Michel, Merkel of Macron? Dat ‘plechtig ogenblik’ zou men toch zeker wel met foto- en filmbeelden voor het nageslacht willen bewaren, of niet soms ?
  Zeker hebt u gelijk dat er in praktisch alle media gepraat en geschreven wordt over het ‘tekenen’ of ‘ondertekenen’ van dat migratiepact. Nu mag u zelf raden of dit door de journalisten wordt gedaan uit domheid of het na-papegaaien door de een van de andere of dat dit misschien ‘n vorm van hersenspoeling is …
  Dit zelfde fenomeen ziet men gebeuren bij het gebruik van het ‘Europa’ door journalisten en onze politiekers, daar waar de EU wordt bedoeld. “Europa heeft besloten dat …”, “Europa wil niet dat …” Volgens deze wijsneuzen behoren Zwitserland en Noorwegen niet meer bij Europa omdat geen lid zijn van de EU en zal Groot Brittannië, na de brexit, niet meer tot Europa behoren. Zullen ze dan misschien een onderdeel worden van het continent Afrika? Op het radionieuws deze middag hadden ze het weer over de”Europese president Tusk”. Sedert wanneer is de EU, laat staan Europa, een republiek met ‘n president of sedert wanneer is in het Nederlands het woord voorzitter vervangen door president?
  “Al de media zeggen …” Laat ze zeggen Geronimo en denk zelf!
  Dat de VSA het migratiepact verwerpen is helemaal normaal, de VSA erkennen geen supranationale richtlijnen of wetten die boven hun nationale wetgeving staan. Zo bv. erkennen de VSA ook niet de uitspraken van het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Maar in ons eigen land heeft de Raad van State al een ‘n uitspraak gedaan die luidt dat de internationale wetten primeren boven de nationale wetten …
  Zoals ik voorheen reeds heb gezegd, op 19 december a.s. wordt het migratiepact ter stemming voorgelegd bij en goedgekeurd door de algemene vergadering van de VN. Daarmee wordt dat pact als VN-resolutie opgelegd aan alle VN-leden.
  Een natie als de VSA kan zich misschien permitteren zich niets van die resolutie aan te trekken maar in West- en Midden-Europa zal deze resolutie inderdaad langs gerechtelijk om- en sluipwegen WEL een bindend karakter krijgen …

 5. @ Ropie
  En die zou het volgens u ook al niet meer weten . Kom nou, zeggen ze in Nederland.

  Alexander De Croo

  @alexanderdecroo
  Migratie-uitdagingen los je als land niet in je eentje op. Er is net meer internationale samenwerking nodig, niet minder.

  Ik zal daarom in Marrakesh met veel overtuiging namens ons land het Global Compact on Migration ondertekenen.#GCM #MigrationEU http://www.standaard.be/cnt/dmf20181031_03896703

  En Franken ook al niet, hmm:

  “Die kritiek is kort door de bocht.
  Zoals steeds staat zo’n document bol van wollig diplomatiek taalgebruik. Dat is onvermijdelijk, want de Afrikaanse landen moeten immers over de streep getrokken worden om mee te ondertekenen. Maar tegelijk wordt er in de Verklaring diep ingegaan op de uitdagingen rond terugkeer en op de strijd tegen mensensmokkel. Dit zijn ook de punten die ik sterk beklemtoonde tijdens de Belgische tussenkomst.”
  (Uit: https://www.n-va.be/nieuws/verklaring-van-marrakesh)

  En die ook al niet met hun petitie:

  “De ondertekenaars van deze petitie EISEN van de beleidspartijen in België en Nederland dat zij zich aansluiten bij het groeiend aantal (ontvangende) landen zoals Oostenrijk, Verenigde Staten, Australië, Hongarije, Kroatië enz die beslist hebben om de resolutie NIET te ondertekenen. “
  (Uit: https://www.change.org/p/charles-michel-en-mark-rutte-neen-tegen-de-vn-migratie-resolutie-van-marrakech?lang=nl-NL)

  Ook bij GeenStijl staan ze op dat vlak ook al de verkeerde voet:

  “Er staat zeker meer hoogdravende diversiteitsprietpraat in het pact, dus dat de Amerikanen, Australiërs en Hongaren geen zin hebben om daar hun handtekening onder te zetten is hun goed recht. En waarom Nederland überhaupt dit soort door duurbetaalde diplomaten opgestelde niet-bindende documenten zou moeten ondertekenen, ontgaat ons volledig. Maar het gaat dus wel om een niet-juridisch bindend document. Alle stampij erover is vooral voor de bühne. Maar daarover huiveren wij al lang niet meer.”
  (Uit: https://www.geenstijl.nl/5144429/non-binding-topic/)

  En zelfs Wikipedia, dat zijn ook al uilen:
  “Er is kritiek vanuit de westerse wereld op dit pact. Meer en meer landen, de zogenaamde ‘ontvangende landen’ − landen die vooral immigratie kennen – stonden er steeds kritischer tegenover naarmate de bijeenkomst in Marrakesh naderde. Zo werd bij het tekenen beloofd dat de richtlijnen van het pact zouden worden toegepast.”
  (Uit: https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Global_Compact_for_Migration)

  En die zijn dat eveneens, o.m. Ook wat New-york betreft:

  “Wie er wel is, is de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Zij zal later de top in Marrakech nog toespreken. Het pact zal volgende week op 19 december worden ondertekend in de Algemene Vergadering van de VN in New York.” en

  “VN-secretaris-generaal Antonio Guterres is tevreden met de goedkeuring. Het Migratiepact is een “middel om lijden en chaos te vermijden” en is in het voordeel van allen, vindt hij. Guterres verwees naar de 60.000 migranten die sinds 2000 onderweg gestorven zijn en noemde dat een “bron van collectieve schaamte”.
  Hij herhaalde dat het pact niet-bindend is en geen migratiebeleid zal opdringen aan de ondertekenende landen. De meeste migratie gaat overigens niet van zuid naar noord, maar tussen staten in het zuiden. Ook klopt het volgens de VN-topman niet dat ontwikkelde landen geen migratie nodig zouden hebben. Hij hoopt wel dat de landen die het niet ondertekend hebben, zich later wel zullen aansluiten.” en

  “De Verenigde Staten, Australië en enkele landen uit Centraal- en Oost-Europa willen het pact niet ondertekenen. Het gaat dan om landen zoals Polen, Hongarije en ook Oostenrijk, dat nu voorzitter van de EU is.“De Verenigde Staten, Australië en enkele landen uit Centraal- en Oost-Europa willen het pact niet ondertekenen. Het gaat dan om landen zoals Polen, Hongarije en ook Oostenrijk, dat nu voorzitter van de EU is.”(Uit: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/12/10/164-van-de-193-vn-lidstaten-keuren-migratiepact-goed-in-marrakec/)

  En daar zal ik het maar wijselijk bij houden zeker?

  • Mag ik even? “Ondertekenen” in de zin van een pen nemen en je handtekening zetten, gebeurde niet. Misschien is een betere omschrijving: “onderschrijven” of “instemmen”, “goedkeuren”. De aanwezigheid in Marrakesh was genoeg om de goedkeuring van het land te bevestigen. Ik begrijp nog altijd niet waarom dit in twee schijven moet gebeuren (dubbel werk), vermits in New York gestemd wordt. Het zal hen blijkbaar een zorg wezen of het “klimaat” onder de talrijke vluchten eronder zal lijden, of niet. Of er nadien een soort bevestigend schriftelijk verslag opgemaakt en door alle lidstaten getekend wordt, weet ik niet maar lijkt eerder omslachtig. Als je kijkt naar een stemming over een resolutie bij de VN dan schijnt er niemand iets te tekenen. Logisch zou zijn dat er inderdaad na de zitting een verslag opgemaakt wordt met de vermelding van het stemgedrag der lidstaten, dat dan vervolgens gepubliceerd en ter beschikking gesteld wordt aan de media en VN lidstaten. Wie het met het verslag niet eens is, zal dit dan wel bij de volgende vergadering op de agenda geplaatst hebben (vermoed ik), zoals hier bij een vergadering normaal gezien het geval is.

   Hierbij een video waarbij de constructie van de VN uitgelegd wordt: https://youtu.be/tlmYtJiUK00 Elk land is vertegenwoordigd in de Alg. Vergadering met één stem, ongeacht de bevolking. In onderstaande video (een voorstel van resolutie ingediend door de VSA om Hamas en soortgelijke organisaties te veroordelen) mag blijken dat er over een resolutie gestemd wordt door een knop in te drukken, dus resp. ja, neen, onthouding. De vergadering in Marrakesh lijkt ons overbodig. https://youtu.be/MFxDPpmQN98 Wie zin en tijd heeft kan quasi non-stop “live” kijken naar hun wereldmanipulaties http://webtv.un.org/ Op dit ogenblik, het is nu 11 u 47 min, kijken er (onze redactie inbegrepen) 5 personen.

   • Volledig akkoord met uw opmerking over de werkwijze bij de stemming in de VN en over de betekenis van de aanwezigheid van de diverse landenafgevaardigden in Marrakesh.
    In Marrakesh werd alleen de definitieve versie van de tekst van het migratiepact goedgekeurd om deze tekst dan ter stemming te brengen in de algemene vergadering van de VN op 19 december aanstaande.
    Zoals er in elk parlement wordt gestemd over resoluties of (wets)ontwerpen wordt er daar niets ondertekend maar worden stemmen voor en tegen en de onthoudingen geteld
    Mogelijks wordt de goedgekeurde resolutie of wet dan ‘getekend’ door de z.g. ‘uitvoerende macht’, hier in dit geval waarschijnlijk door de secretaris-generaal van de VN..

  • @ Geronimo,
   u bewijst alleen, iets waar ik volledig mee instem, dat de media en de politiekers bijna allemaal het woord ‘ondertekenen’ gebruiken.
   (Zoals het gebruik van ‘Europa’ i.p.v. ‘EU’, zoals ik in mijn vorige reactie vermeldde.) Maar in de ware betekenis van ‘iets ondertekenen’, wel noch in Marrakesh noch in New York werden en worden er onder het migratiepact HANDTEKENINGEN gezet …
   Over de werkwijze bij de VN, zie de reactie van de redactie.

 6. Beste redactie, dat zal inderdaad wel zo zijn. Maar of je het pact nu goedkeurt door op een stemknop te drukken, of door te ondertekenen met een pen…het verandert niets aan de kern van de zaak: je onderschrijft de inhoud ervan.
  Feit is dat men overal het werkwoord ‘ondertekenen’ gebruikt. De rest is allemaal in de marge, omdat het niets afdoet aan de kern van de zaak: goedkeuring door wie aanwezig was. Ieder land kon zich ook onthouden, d.w.z. aanwezig zijn, maar niet instemmen. Dat is wat de N-VA aan onze nationale sjarel had gevraagd als minimum. Die oordeelde daar anders over, want dacht al aan zijn verdere carrière na de Belgische politiek. Een vooruitziend man is er altijd twee waard.

  In het Engels is het ter zake duidelijker, daar kan “to sign” ook onderschrijven betekenen. Zo gebruikt een groep Franse generaals in een open brief geschreven aan Emmanuel Macron, waarin de Franse president wordt beschuldigd van “verraad” door het ondertekenen van het VN-migratiepact, de term “to sign”. ‘To sign’ heeft drie betekenissen:
  – ondertekenen (sign, subscribe)
  – tekenen (draw, sign, design, mark, trace, characterize)
  – teken geven
  sign

  “Mister President,

  You are about to sign the “Global Compact on Safe, Orderly and Regular Migration” on 10 and 11 December, which establishes a genuine right to migration. It may impose itself on our national legislation through pre-existing treaties or the principle of common responsibility set out in this pact.

  We therefore ask you to defer the signing of this pact and call by referendum the French to vote on this document. You are accountable to the French of your actions. Your election is not a blank.

  We support the initiative of General MARTINEZ against the signature of this pact which must be adopted by the Member States of the UN at the Intergovernmental Conference of Marrakech.”

  General Antoine MARTINEZ
  Charles MILLON – Former Minister of Defense
  General Marc BERTUCCHI
  General Philippe CHATENOUD
  General André COUSTOU
  General Roland DUBOIS
  General Daniel GROSMAIRE
  General Christian HOUDET
  General Michel ISSAVERDENS
  Admiral Patrick MARTIN
  General Christian PIQUEMAL
  General Daniel SCHAEFFER
  General Didier TAUZIN
  Colonel Jean Louis CHANAS

  De volledige inhoud van deze brief, na te lezen op:

  https://fenixx.org/2018/12/14/franse-generaals-beschuldigen-macron-van-verraad-om-het-migratiepact/#prettyPhoto

  In tegenstelling tot wat Ropie beweert, legt dat pact (zogezegd) niets op, en al zeker niet aan de landen die het niet hebben ondertekend/onderschreven/goedgekeurd, op welke manier ook.
  Het is niet bindend, orakelen ze, de VN-bedriegers – als de vos de passie preekt, boertje hoedt uw ganzen – maar het gevaar is en blijft reëel dat het binnen de kortste keren wel de soevereiniteit van de lidstaten op het vlak van migratie in ieder geval sterk zal weten in te perken.

  Immers, door in te stemmen met dit officieel zogezegd niet bindend pact, op welke wijze die instemming ook moge gebeuren/gebeurd zijn, stel je je als natie nadien bloot aan interpretaties/gebruik in eigen land door politiek benoemde rechters van de inhoud ervan. Het lokaas dat de VN hanteert om de lidstaten te overhalen en zodoende in de val te lokken, is bij dit alles duidelijk het gebruik van de bedrieglijke term ‘niet bindend’. Ook Francken weet dit intussen maar al te goed.

  Door het niet te ondertekenen/onderschrijven/in te stemmen, welke naam je dit kind ook geeft, kan een rechter het achteraf heel wat moeilijker hebben om dat migratie compact in zijn vonnis te betrekken, om zodoende gevaarlijke precedenten te scheppen. Uiteindelijk komen we op die manier voor de onderschrijvens/ondertekenaars/instemmers tot een soort internationale jurisprudentie, die voorrang heeft op de nationale. En dan is het hek definitief van de dam, en is uiteindelijk het werkelijke VN-einddoel bereikt: niet-bindend is bindend geworden, en ieder land dat dit migratie compact heeft ondertekend/onderschreven/goedgekeurd, is er zodoende voortaan onherroepelijk aan handen en voeten aan gebonden. Illegalen bestaan niet meer, want grenzen afgeschaft, rijk wordt arm en omgekeerd. De beoogde grote, wereldwijde herverdeling van de mondiale rijkdom door de globalisten wordt een feit. Wie zich verzet, wordt berecht als een crimineel of de mond gesnoerd, zeg maar gebroodroofd. Dat zijn kort gezegd ook enkele van de niet bindende aanbevelingen in deze migratie-zwendel. Zij de lusten, wij de lasten. Zo bekijk ik het alvast.

   • Als het mag, nog slechts deze opmerking …
    Ik wil het nog eens meemaken dat Franse (ex-)generaals, ‘n admiraal en kolonel aan de Franse president een open brief schrijven in het ENGELS!
    Natuurlijk was deze brief in het Frans gesteld en daarin is er helemaal geen sprake van ‘to sign’ (Frans signer) maar wel van ‘approuver’ wat goedkeuren betekent.
    Hier volgt de originele tekst:
    Monsieur le Président,
    Vous vous apprêtez à approuver le 19 décembre prochain le “pacte mondial sur les migrations sûres, ordonnées et régulières” qui institue un véritable droit à la migration. Il pourra s’imposer à notre législation nationale par le biais de traités préexistants ou du principe de responsabilité commune fixé dans ce pacte.
    Il nous apparaît que la seule souveraineté qui restera à la France consistera à fixer librement la façon dont les objectifs du pacte devront être mis en œuvre. Vous ne pouvez pas céder ce nouveau pan de la souveraineté nationale sans un débat public alors que 80% de la population française considère qu’il faut stopper ou réguler drastiquement l’immigration. En décidant seul de signer ce pacte, vous ajouteriez un motif de révolte supplémentaire à la colère d’un peuple déjà malmené. Vous vous rendriez coupable d’un déni de démocratie, voire de trahison à l’égard de la nation.
    Par ailleurs, les finances de notre pays sont exsangues et notre endettement progresse. Vous ne pouvez donc pas prendre le risque d’un appel d’air migratoire coûteux sans avoir démontré préalablement que vous ne serez pas obligé de recourir à plus d’impôts pour répondre aux objectifs du pacte. D’autre part, vous devez être capable, en terme sécuritaire, de juguler les conséquences liées à l’arrivée de populations extra-européennes. Enfin, vous ne pouvez pas ignorer que l’essence même du politique c’est d’assurer la sécurité à l’extérieur et la concorde à l’intérieur. Or, cette concorde ne peut être obtenue qu’à la condition de maintenir une certaine cohérence interne de la société seule capable de permettre de vouloir faire ensemble, ce qui devient de plus en plus problématique aujourd’hui.
    En effet, l’Etat français réalise un peu tard l’impossibilité d’intégrer des populations trop nombreuses, de surcroît de culture totalement différente, qui se sont regroupées au cours de ces quarante dernières années dans des zones qui ne se soumettent plus aux lois de la République.
    Vous ne pouvez pas décider seul d’effacer nos repères civilisationnels et nous priver de notre patrie charnelle.
    Nous vous demandons donc de surseoir à la signature de ce pacte et d’appeler par voie de référendum les Français à se prononcer sur ce document. Vous êtes comptable devant les Français de vos actions. Votre élection ne constitue pas un blanc seing.
     
    Général Antoine MARTINEZ
    Nous soutenons l’initiative du Général MARTINEZ contre l’adoption de ce pacte qui doit être approuvé par les États membres de l’ONU le 19 décembre prochain.
    M. Charles MILLON – Ancien Ministre de la Défense
    Général Marc BERTUCCHI
    Général Philippe CHATENOUD
    Général André COUSTOU
    Général Roland DUBOIS
    Général Daniel GROSMAIRE
    Général Christian HOUDET
    Général Michel ISSAVERDENS
    Amiral Patrick MARTIN
    Général Christian PIQUEMAL
    Général Daniel SCHAEFFER
    Général Didier TAUZIN
    Colonel Jean Louis CHANAS

 7. En heel die politieke kliek heeft niet eens het fatsoen, noch de minderheidsregering (als het dan al een regering is) noch de voltallige Kamer, de tekst van dat pact in het Nederlands aan het soevereine volk voor te leggen.

Reacties zijn gesloten.