Wat ze met uw pensioengeld doen

Hierbij een korte samenvatting van dit uiterst informatieve gesprek met Catherine Austin-Fitts op de Nederlandse webstek “The Trueman Show”.

Catherine Austin-Fitts: wat ze met uw pensioengeld doen

Ze was investeringsbankier en enige tijd onderminister van huisvesting onder president Bush I. Nu geeft ze advies op solari.com hoe lokale projecten met lokale middelen gerund kunnen worden zonder tussenkomst van grootbanken en met een minimum aan overheidsbemoeienis.

De “Blackrocks” vrij spel

Haar stelling is dat de Amerikaanse pensioenfondsen anno 1997 feitelijk de grote investeringsmaatschappijen (zoals nu Blackrock, State Street…) vrij spel gegeven hebben. Nemen we bv. een pensioenfonds van leraren uit Michigan. Voorheen hadden die fondsen een mooie spreiding van hun “activa”: bv. lokale projecten (de bouw van een tunnel), sociale projecten (infrastructuur van steden zoals sportvelden), een deel beursbelegging en een deel gewoon kapitalisatie.

Volgens Austin-Fitts hebben “de Blackrocks” in 1997 die fondsen onder druk gezet en mooie winsten voorgespiegeld als ze hun activa aan de Blackrocks toevertrouwden. 1997 is de tijd van de totale vrijmaking van de kapitaalmarkten overal in het Westen. In 1999 zal een laatste obstakel worden weggenomen: de Glass-Steagall Act van 1933, die een scheiding voorzag tussen commerciële (bv. leningen aan bedrijven en particulieren) en investeringsbanken.

De Blackrocks palmden dus de activa van die regionale fondsen in, deden die van de hand en stopten de fondsen vol met schuldpapieren, d.w.z. obligaties van allerlei overheden maar ook bedrijven en onderzoeksinstituten. En dan? denkt u. Obligaties zijn schulden maar een schuld is ook geld als alles mooi afbetaald wordt. Daar zit het hem. Eigenlijk wordt nu amper nog de rente op die schuld betaald. En die afbetaling daar zorgt u zelf voor als sociale bijdrager. U draagt iedere maand af en betaalt mooi uw jaarlijkse belastingen. Een groot deel van uw belastingen gaat naar de rentebetaling van juist die obligaties…

Inflatie en deflatie, de twee kanten van de medaille

Austin-Fitts spreekt over de VS maar ik denk dat het in ons land niet anders is zeker wat het aanvullend pensioen en het pensioensparen betreft. Het wettelijke pensioen in België, dat is iets anders. Daar wordt gewoon uitgegeven wat er binnenkomt en meer zelfs (de baby boomers).

Austin-Fitts legt in dit marathoninterview uit dat inflatie en deflatie samen gaan. Inflatie, de voordelen althans, is voor de insiders en deflatie is vooral voor de outsiders. We zijn met onze 95% van de bevolking de outsiders. De insiders profiteren van de steeds dollere geldcreatie, die uiteraard inflatoir is. Neem nu de in Glasgow COP 2021 in het vooruitzicht gestelde pot van 150 biljoen voor het klimaat. Daarmee kunnen ze massa’s grond kopen, ook uw groene wijk. U mag er blijven wonen, bij uw verhuizing of dood betalen ze uit voor de waarde die het goed dan nog heeft. Zo laten ze de wijk uitdoven en zetten er panelen of windfarms.

COVID is een ander voorbeeld. De grote supermarkten en pakjesdiensten deden gouden zaken, vele kleine zaken moesten sluiten. Ze moesten hun activa dan verkopen voor centen op euro’s. Dat is dan de deflatoire kant, de vernietiging van waarde. Dat is de andere kant van de medaille, de vernietiging is levensnoodzakelijk om het systeem verder te doen draaien. Zegt u niet dat dit samenzweringstheorie is. Op 23 augustus 2019, dus vier maanden voor de Covid, zijn de centrale bankiers samen gekomen in Jackson Hole in Montana zoals ze ieder jaar doen. Er waren in 2019 al simulaties van pandemieën geweest. Dat gegeven was hen zeker niet onbekend. De bankiers waarschuwden in Jackson Hole voor hyperinflatie en de pandemie zal vier maanden later meer dan welkom geweest zijn om de nodige deflatie te krijgen.  

Oorlogseconomie vervangt de lockdown. Daar komt de CBDC…

In 2022 is er geen derde lockdown meer geweest. De oorlog in Oekraïne is tussengekomen. Ook een oorlog is een economische kans. Oorlog vernietigt waarde en is dus deflatoir. Anderzijds maakt het anderen enorm rijk en dat is inflatoir.

Blackrocks Larry Fink ziet in die oorlog een kans om de Central Bank Digital Currency (CBDC) te versnellen. Austin-Fitts legt dat eenvoudig uit. Het zijn troebele tijden, de banken (de Europese nog meer dan de Amerikaanse) zijn wat schuldsaldo betreft zo blootgesteld (over leveraged) dat de centrale bank de boel best overneemt. Zij controleren dan uw bankrekening rechtstreeks al of niet gekoppeld aan uw vaccinatiepaspoort. Is er te veel inflatie en komt uw bank in moeilijkheden, dan kunnen ze de “bank redden” (bail in) door een deel van uw spaargeld te blokkeren. Is er later stimulans nodig, dan wordt er een deel gedeblokkeerd. Maar reken er maar niet op alles terug te zien. Ook uw gedrag kunnen ze bijsturen als ze zien dat u bv. te veel benzine gebruikt. Zelfs u kleinste aankopen kunnen ze nagaan. Kom niet af met het afschrikkende voorbeeld van China. We gebruiken China volgens haar als een dooddoener: “Bij ons zal het wel niet zo erg worden.”

Nog een woordje over de oorlogseconomie. Het interview gaat daar niet over omdat het net voor het uitbreken van de oorlog plaatsvond. Het is wel duidelijk dat de EU grote stappen op die weg gezet heeft, ze levert als EU zelf wapens en gaat de nodige wapenindustrie weer opstarten. Er wordt in Europa nauwelijks nog munitie geproduceerd, wel ingewikkelde en dure raketsystemen, dat brengt in normale tijden meer op. Maar in een grondoorlog kun je niet zonder munitie. De EU subsidieert dat nu buiten budget maar dat kan niet blijven duren. Ze zal “euro-obligaties” aan de lopende band moeten creëren. De weerstand van Duitsland daartegen is weggevallen, ze zijn in 2022 de in volume grootste “deficit spender” in Europa geworden.

Je zult niks bezitten en gelukkig zijn

Simone Kersebooms allereerste toespraak in de 2de Kamer

Rekent u dus maar dat uw pensioengeld al gebruikt is, is het niet voor heropstarten van oorlogsindustrie, of om nieuwe inclusieve MRNA-vaccins op grote schaal aan te kopen dan wel voor klimaatprojecten. Maar dat kan gecombineerd worden. Duitsland zal klimaatgeld gebruiken om een bepaalde wapenindustrie weer op te starten. Dat geldt voor het aanvullend pensioen en het pensioensparen. In ruil hebben ze die pensioenfondsen volgestopt met schuldpapieren (obligaties).

Kers op de taart zou zijn dat de Blackrocks ook de hand kunnen leggen op het wettelijke pensioen, de jackpot die daar bestaat. Daarover gaat o.a. “de pensioenhervorming” van Macron, buddy van Blackrocks Larry Fink.

Ondertiteling en vertaling via icoontjes onderaan
Ondertiteling en vertaling via icoontjes onderaan

U leeft en werkt voor het klimaat en de oorlogsindustrie of u het weet of niet. Maar geen nood, er is milieuvriendelijk voedsel en in de toekomst least u gewoon de u toegewezen woning en vervoermiddel. Geen zorgen daarover!

“You will own nothing and be happy”.

Tenax