Wat we ook niet mochten vernemen

In 't verzet 6 stop de leugens mediaEergisteren, Witte Donderdag, trok een meute immigranten, studenten en linkse oproerkraaiers door de Parijse straten: vernielend, stelend, politie aanvallend.  Ze wilden hiermee protesteren tegen de moslim terreuraanslagen in Brussel…en eisen hogere studietoelagen voor moslim extremisten… 

 

 

8 gedachten over “Wat we ook niet mochten vernemen

 1. Ik vraag mij af hoeveel werknemers er in heel het mediacircus voltijds en overuren draaiend bezig zij om heel de boel te censureren. Waarschijnlijk om van achterover te slaan op je stoel.

 2. Knuppels en traangas helpen niet meer………
  wordt het stillekes aan geen tijd voor de Minimi ?????????????????????????

 3. De ondergang van onze beschaving , onze leefwijze , onze religie zal niet rechtstreeks het gevolg zijn van die horde “fluchtelingen” die Europa overspoelen maar wel van onze rood , groene broeders en de correcte politiek die om duistere redenen heel dat circus steunen. De geschiedenis zal hen vervloeken !

  • Ze steunen het enkel voor hun goed betaalde job te kunnen houden, het enige dat telt is hun geld.

 4. Hoe weet men zeker dat dit in Parijs is en wanneer dit zich heeft voorgedaan datum ? welke bronnen
  En als dit echt recent gebeurt is hoe kan men dit dan delen.

 5. Een andere visie op terreur, schietpartijen en bommengeweld, van het blog Sott fokus. Het stelt:

  “De laatste keer dat burgers door een golf van bommengeweld en geweervuur verontrust en angstig werden is al enkele decennia voorbij.
  Toen werd gebruik gemaakt van communisten en linkse bewegingen om ze in het veld te sturen om de schuld in hun schoenen te kunnen schuiven. Na verder onderzoek, in Italië, kwam uiteindelijk boven water dat de echte schuldigen een soort van militaristische groeperingen waren die direct onder de imperiale beschutting van de NATO stonden. Dat wil zeggen: de USA, zijn agenten en ideologische sympathisanten, die een valse vlag gebruikten.

  De grond voor een golf van aanslagen is om de gemeenschap te verdelen, te manipuleren en de vrije mening te controleren. Daarbij worden angst, propaganda, valse informatie, psychologische oorlogsvoering, provocatie agenten en terroristen die onder valse vlag ageren gebruikt en dit om de strategische doelen van de westerse regeringen te bereiken.

  Deze strategie was ingebed in de ideologie van de Koude Oorlog om te voorkomen dat socialistische, communistische en linkse partijen een regerende macht in Europa verworven.
  Verleden jaar zegde de voorzitter van de generale staf in de USA, generaal Martin Demsey, dat de US regering haar manuscript van de Koude Oorlog terug vanonder het stof had gehaald. Dit om te verhinderen dat Rusland en de bedreiging van de Russische invloed in Europa groter zou kunnen worden.
  Het Pentagon verklaarde Rusland tot de grootste, rechtstreekse vijand waar de USA vandaag tegenover staat.

  Men moet zich afvragen in hoeverre het Pentagon vandaag de strategie van de Koude oorlog opnieuw toepast en of ze gelijkaardige aanvallen onder valse vlag tegen de bevolking doorvoert, om een klimaat van angst en onzekerheid te scheppen en de bevolking verder autoritaire wetten op te leggen.
  Men moet zich verder afvragen waarom Erdogan op 18 maart, enkele dagen voor de aanslagen in Brussel en na Ankara zei: ‘er is geen enkele grond waarom deze bommen niet in Brussel of in een andere Europese stad zouden exploderen’.

  Maar hoe past het moslim terrorisme in dit voorbeeld? Je verwondert je erover waarom deze daders burgers doden in plaats van de autoriteiten aan te vallen, met wie ze, zeggen ze, een politiek probleem hebben.
  Het NATO hoofdkwartier bevindt zich niet ver buiten Brussel. Dat is de NATO die voor de bombardementen in Irak, Afghanistan, Libië en Syrië verantwoordelijk is. Welke overtuigde zelfmoord terrorist zou zijn tijd met burgers verdoen als er regeringen en militaire doelen in overvloed zijn, die de lucht kunnen worden ingeblazen?
  Belangrijker nog, waarom zijn bij de islamistische terreur aanslagen altijd zelfmoord terroristen betrokken, als de organisatie de vakkennis heeft om bommen te bouwen? Waarom zou zo’ n zelfmoordterrorist zichzelf opblazen als binnen de organisatie niet overtuigend op hem werd ingepraat? Zijn de daders nog nooit op de idee gekomen om een bom bij het doel te plaatsen en dan eenvoudig weg te wandelen?

  Wat hieruit volgt, voor het geval je het nog niet zou opgemerkt hebben, is dat de islamitische terreur een vorm van hybridoorlog is* uitgevoerd door de USA en andere regeringsagenten, met het doel verdere controle over hun interesses uit te oefenen. Die interesses waren en zijn zoveel mogelijk controle te hebben over de politieke toekomst van de wereld en natuurlijk over de meest waardevolle middelen van bestaan: zijn menselijke bevolking.

  De idee van de hybridoorlog mag voor jou nieuw zijn, maar voor politieke en militaire leiders is het een oude hoed, om hun hun ware bedoelingen te verbergen.
  Als reactie op de aanslagen in Brussel zegde de chef, Vasily Gritsak, van de Oekraïense geheime dienst: ‘ niet verrast te zijn en dat hieruit volgt dat het bij de aanslagen om een element van de hybridoorlog van Rusland gaat’. Vanzelfsprekend is die idee belachelijk maar ligt in de lijn van de voortdurende anti-Rusland propaganda campagne die in de USA gevoerd wordt. Kort daarvoor had de oorlogstoker van de NATO, generaal Breedlove, al geuit dat Rusland de vluchtelingen crisis had uitgelokt om Europa te overweldigen en op de knieën te krijgen. Je hebt het juist verstaan. Rusland, een land dat er zich de laatste zes maanden mee bezig hield om de terreur legers in Syrië te verstoren.
  Rusland krijgt dus de zwarte piet toegespeeld.

  *Een hybrid is een oorlog met indirecte middelen, bij dewelke een deelnemer zijn tegenstrever dezelfde schade wil toebrengen als zou hij hem direct aanvallen, terwijl een derde partij de schuld in de schoenen geschoven krijgt.
  Bekijkt men nu de gevolgen van de zogezegd islamitische terreur, dan stelt ze een nieuwe rechtvaardiging voor de westerse regeringen daar om verdere controle over het Midden Oosten uit te oefenen. Met daar bovenop de rechtvaardiging van een nog strengere politie controle van de eigen Europese bevolking.
  Wie profiteert hier het meeste van deze aanvallen? Rusland? Het Midden Oosten?
  Of bepaalde westerse politieke en economische klieken?”

  Als je gisteren het interview van Jan Balliauw met Kerry -die voor de gelegenheid even met een legervliegtuig kwam overvliegen om zijn medeleven te betuigen en om de belgische regering uitgebreid te feliciteren- viel het wel op dat hij pleitte voor meer controle over de burgers en Snowdon intussen een sneer gaf, omdat die naar buiten bracht op welke wijze die burger al gecontroleerd werd. Tevens viel op wat voor goede maatjes, den belgique en de USA, wel zijn en hoe meer informatie er wordt uitgewisseld hoe beter. Wat voor informatie dat dan wel allemaal is werd er niet bij gezegd.
  Dus wat mij betreft zit er veel waarheid in het artikel van Sott Fokus.

  • Anna,
   Pas op, met een dergelijke tekst, zit U wel op een gevaarlijk pad!!
   Wat in de tekst staat, gaat echter nog niet in de juiste richting, maar het is al wel een begin.
   De tijd is echt nog niet rijp voor de volledige waarheid.
   “‘De waarheid is de dochter van de tijd’.(Gellius)

Reacties zijn gesloten.