Wat waarheid is, hangt af van de blik waarmee je kijkt

perspectief

Wie dacht dat de uitsluitend de belgische politiek een krabbenmand is vol leugenachtige bochtendraaiers, moet ook eens buiten de grenzen kijken. Ook daar wordt de waarheid wel eens geweld aangedaan.

Turkije is naar eigen zeggen het beste vriendje én beschermheer van de Koerden in Syrië. En ze hebben geen lessen te leren van ene Trump, Pompeo of Bolton.

“Turkije is en blijft een vriend van Koerdische, Arabische en Turkmeense burgers die in Syrië wonen. Dat waren de woorden van de zegsman van de regerende Partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (AK-Partij).
“Niemand kan Turkije lessen leren over de bescherming van onze Koerdische broeders. Turkije is de grootste en zelfs de enige vriend van de Koerden,” zei Ömer Çelik tegen de pers in Ankara. Hij voegde toe dat Turkije ook een vriend blijft van de Arabieren en Turkmenen in de regio.
“Zij die zeggen dat Turkije moet wegblijven van de Koerden zouden in de spiegel moeten kijken,” haalde Çelik aan. Hij verwees naar de opmerkingen van de Amerikaanse staatssecretaris Mike Pompeo en de nationale veiligheidsadviseur John Bolton.
De twee Amerikanen hadden felle kritiek geuit op een Turks offensief dat gericht was tegen de terreurorganisatie YPG. Het duo wou laten blijken dat het ging om aanval die gericht was op de “Koerdische bevolking”.
“Zij die vragen om beschermingen van de Koerden smeden plannen met terreurorganisaties,” zei de woordvoerder. “Als er één land de vriend en beschermer kan zijn van de Koerden, dan is het Turkije,” klonk het verder.
Ook benadrukte hij nogmaals dat Pompeo en Bolton “expliciet” weten dat de YPG een terroristische groepering is. Toch blijven de twee partijen nauw samenwerken, wat tot grote frustratie leidt van Turkije.
Ankara
Ankara heeft Washington herhaaldelijk gewaarschuwd en duidelijk gemaakt dat de YPG niet verschilt van de PKK. Een samenwerking met terroristen om andere terroristen te bestrijden is volgens de Turken absoluut niet aanvaardbaar.
Turkije heeft laten weten dat de Turkse strijdkrachten van start zullen gaan met een nieuwe missie ten Oosten van de Eufraat om de regio vrij te maken van PKK/YPG-terroristen. Kort nadien maakte de Amerikaanse president bekend dat hij zo’n 2000 troepen zou terugtrekken uit Syrië “omdat IS verslagen is”.”

Met dank geleend bij de Jonge Turken