Wat moeten we nu geloven?

Voert de Vlaamse Regering de politieke benoemingen weer in?

Wordt aan de SP-a de afrekening gepresenteerd?  Verdwijnt met Jobpunt Vlaanderen het favoritisme van de rode kameraden?  Of net niet?

“…En, wordt er geredeneerd, een gedelegeerd bestuurder van socialistische signatuur, die kan natuurlijk alleen proberen zo veel mogelijk socialisten te benoemen.”
“…Er is wel een probleem als niet de kunde van de kandidaat, maar de politieke kleur doorslaggevend wordt.”
“…Ik hoor hier en daar al de champagne knallen. Als elke overheidsdienst vanaf nu zelf zijn aanwervingen organiseert, vrees ik dan ook dat de deur opengezet wordt voor charlatans”

Hoogleraar en “geen partijkaarthouder van de SP-a” Frederik Anseel heeft er zo zijn twijfels over.

Bijna-minister en protégé van regeringspartij Open-VLD, Noël Slangen,  had er andere twijfels over.

Bij het Vlaams Belang daarentegen wordt er niet getwijfeld.  Recent over de benoeming van korpschefs.

“De N-VA is in deze overigens niet aan zijn proefstuk toe. Op Vlaams niveau, waar zij intussen meer dan tien jaar aan het roer zit, zijn politieke benoemingen eerder regel dan uitzondering.

Zo is de voorzitter van de Raad van Bestuur van het Vlaams energiebedrijf toevallig ook lid van het Dagelijks bestuur van N-VA en was de topman van het Vlaams departement Ruimtelijke Ordening de voormalige kabinetschef van N-VA-minister Philippe Muyters.

Dat de N-VA in het verleden bij monde van Siegfried Bracke elke vorm van politieke benoeming met veel poeha hekelde, lijkt plots te zijn vergeten nu de postjes ook federaal voor het grijpen liggen. Of hoe de kracht van verandering steeds meer de kracht van de ontgoocheling lijkt te worden. “

Voor de liefhebbers van politieke satire, cabaret en Gaston & Leo hebben we dit videofragment uit de praatbarak gekozen:

FVE

1 gedachte op “Wat moeten we nu geloven?

  1. Van een schijnheiligaard gesproken, zijn leven lang is hij socialist ,royalist en logeman geweest en nu bij de NVA en laat maar de politieke benoemingen door de NVA komen Luister naar mijn woorden maar kijk niet naar mijn daden

Reacties zijn gesloten.