Wat hebben luchtvochtigheid en temperatuur met de corona-uitbraak te maken?

Wat is het coronavirus? | National Geographic

Hoe komt het dat bij ons in Europa zoveel mensen met corona besmet raken in vergelijking met bijvoorbeeld Afrika? En waarom maakt corona zoveel slachtoffers in verpleeghuizen? Dat vroeg Maurice de Hond zich af – en dus ging hij doen wat hij altijd doet: data analyseren. Hij kwam tot inzichten over geografische spreiding, superspreadevents en afgesloten ruimtes. Viroloog Ab Osterhaus reageert. Kijken! Een ander klokje dan wat wij elke avond te horen krijgen.