Waarom zijn we bang?

Deze documentaire zeker uitkijken A.U.B.! Kennis is macht! We moeten ons reorganiseren, stoppen met sarcasme en grapjes en de ernst van de situatie inzien!
(44 minuutjes en u zal beseffen hoe ernstig het echt is!)

3 gedachten over “Waarom zijn we bang?

 1. “Mohammedanism is a militant and proselytizing faith. It has already spread throughout Central Africa, raising fearless warriors at every step; and were it not that Christianity is sheltered in the strong arms of science, the science against which it had vainly struggled, the civilisation of modern Europe might fall, as fell the civilisation of ancient Rome.” (W. Churchill, 1899)
  De Arabieren konden bij hun veroveringstochten op veel collaboratie rekenen, nog meer als de nazi’s later, omdat de islam hun wel aansprak. De ‘onderwerping’ aan Allah is dus niet alleen het werk van de moslims geweest, maar evenzeer van een deel van de autochtone bevolking en hun leiders, net zoals momenteel Links de islamisering ondersteunt.
  Want wat de brave man niet uitlegt, en wat ik trouwens nog nooit iemand heb horen uitleggen, is waarom geen enkel volk of minderheid ter wereld ooit de islam weer heeft verlaten, alhoewel daar kansen genoeg voor waren: tijdens de kolonisering van Noordafrika bv, in de Sovjetunie, in Turkije tijdens Atatürk, of de miljoenen moslims in Europa enz . Je mag hen alle vrijheid geven om te kiezen, of zelfs de islam officieel verbieden, steeds komt hun religie weer bovendrijven, omdat niemand hun genen kan veranderen.

 2. Goeie video inderdaad. Ik stond ervan te kijken hoe ons van dat alles indertijd zo goed als niks is onderwezen. Tot daar dus de kwaliteit van het Belgische onderwijs. Zoals de kwaliteit van al de rest hier trouwens.

 3. Enkele korte bemerkingen bij deze video, waar ik mij op enkele kleinere details na volledig kan bij aansluiten :
  1. Dit is informatie die we nodig hebben over de bloederige exploten van de islam.
  Dus geen gezever met cartoons, maar de ruwe rauwe werkelijkheid, en vooral met cijfers.
  2. De inhoud sluit aan bij het boek :”De lange zevende eeuw” van Wim Jurg, waar ik reeds in een andere reactie naar verwees. Bewoners van steden in het Oost -Romeinse rijk gaven hun vrijheid op voor veiligheid, en verloren beiden.
  Men was niet te bang, maar te laf om voor zijn vrijheid te vechten.
  3. De islam is dus geen godsdienst , maar een totalitaire en gewelddadige ideologie, die werkt via een crimineel corrupt systeem.
  4. Deze islam vertoont dan ook zeer veel gelijkenissen met het communisme, zowel wat de aard van de terreur als het aantal slachtoffers betreft. Een ander gemeenschappelijk punt is de slavernij, in de linkse dictaturen vermomd via de slavenarbeid van de politieke gevangenen. Hierbij komt dan nog de “cultuur van de leugens en het bedrog”, met behulp van een “leugenpers”.
  5.Het is ook opvallend dat de adepten die hier de rode loper uitrollen voor het communisme(van welke aard ook) dezelfden zijn die ook de rode loper uitrollen voor de islam.
  6. De enorme uitbreiding van de islam is dus niet alleen te wijten aan hun “superieure gevechtskracht”, maar ook aan de lafheid van de overwonnen volkeren,waar ook “verraad” aan de orde van de dag was. Bovendien werd er buiten het door de islam gecontroleerde gebied, schaamteloos gecollaboreerd met de islam. De spreker in de video verwees o.a. naar Venetië, maar er is ook Frankrijk, de hoer van de islam.
  7.Als men naar deze video kijkt, en men ziet de huidige toestand in de EUSSR,
  dan is de geschiedenis zich aan het herhalen.
  8.In feite had de titel moeten zijn : “Waarom we laf zijn…”. Het gaat hier dus niet om bangheid, wat een gezonde verdedigingsreactie is, maar om een tergende lafheid. Men is laf omdat men dat wil zijn, en niet omdat men dat moet zijn.
  Lafheid heeft dus niets te zien met louter lichamelijke of intellectuele eigenschappen, maar wel met normen en waarden, of beter gezegd met de afwezigheid ervan. Het gaat hierbij dan ook om een totaal gebrek aan zelfrespect, eergevoel en waardigheid. Een lafaard functioneert in feite op een louter dierlijk niveau, enkel gedreven door zijn primaire instincten en behoeften, en waarbij hij wel degelijk weet wat hij doet en wat er de gevolgen van zijn. Gevolgen waarvoor hij een tergende minachting heeft.
  9. Er zijn maar 2 soorten die zowel bij de islam als bij het communisme(of socialisme) tevreden zijn :
  -het krapuul want die gaan het daar maken en zich ongeremd kunnen uitleven, in al hun sadisme en schurftig parasitisme,
  -de luiaards & profiteurs, die eindelijk tevreden zijn=iedereen arm, en iedereen moet kruipen, verblind als men is door de nijd, en de daaruit voortvloeiende haat en wraak.
  In beide systemen is het ofwel kruipen ofwel doen kruipen en vernederen.
  (of naar boven kruipen of naar onder stampen).
  Beiden soorten vormen inmiddels de meerderheid in de EUSSR.
  Dit verklaart dan ook het bestendige karakter van deze beide ideologiën.
  Bij deze “lafheid” gaat het niet alleen de weigering om zich te verdedigen, maar in eerste instantie al om de weigering de werkelijkheid onder ogen te zien.
  Hier staan we dan ook voor een onmogelijke taak, om iemand iets duidelijk te maken wat hij niet wil weten, en die nog liever wordt dood geklopt dan de waarheid te zien. .
  In feite kan men dit vergelijken met Biedermann :
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Herr_Biedermann_und_die_Brandstifter
  Het grootste probleem & gevaar is dan niet in de eerste plaats de islam, maar dat zijn de lafaards en verraders in het Westen.
  We verzuipen immers in de laatst genoemde soorten.
  Zoals het ook al meermaals werd vermeld door andere reageerders is het “kalf verdronken”. Zonder mirakel is het gedaan.

Reacties zijn gesloten.