“Waarom kunnen wij dit niet hebben in Amerika?”

Tucker Carlson (Fox News) was verleden week te gast in Hongarije. Hij deelde zijn ervaringen mee op Fox News. Voorlopig hebben we alleen dit stukje beeldmateriaal in het Engels, dat we voor u vertaald hebben.

Hij vloog naar de grens, daar waar zes jaar geleden honderdduizenden prachtlanders de grens overtrokken om hun graantje op te eisen van de gedekte tafels der gulle westerse landen. En hij zag daar quasi niemand. De enkelen die toegang vragen worden gefotografeerd, hun persoonsgegevens genoteerd en met een duwtje in de rug terug gestuurd van waar ze kwamen. Op half uurtje een “vluchtelingen”dossier geopend, verwerkt en gearchiveerd. Geen wachtlijsten, geen tijdelijke opvang. Hij klaagt de toestand in de VSA aan, maar ook wij, in het “mensenrechten-respecterend-democratisch-humaan West-Europa” stellen ons dezelfde vraag als Tucker Carlson: “waarom kunnen wij dit niet hebben, hier in dit land?”

Waarom kan onze regering niet net dezelfde politiek volgen als Hongarije? U kent het antwoord: de EU en de poppenspelers die onze landen, onze volkeren, willen omvolken. Voor Orbán is het simpel:

“Dit is ons land, ons volk, onze geschiedenis, onze taal… wij moeten zo handelen. Als er echter iemand in nood is en deze heeft niemand dichter bij hem dan de Hongarije, dan moeten we helpen. Maar je kunt niet zomaar zeggen “dat lijkt me een tof land, ik zou daarheen willen trekken en daar wonen, omdat je dan een beter leven verwacht… het is geen mensenrecht hierheen te komen, geen denken aan, want het is óns land. Het is een natie, het is een gemeenschap, familie, geschiedenis, traditie, taal.”

We hebben via Breisz-Info (zie bruggetje onderaan) wel meer details over wat er zoal gepraat werd: Immigratie en de politieke bejegening van Hongarije waren de hoofdthema’s. Hier volgt de vertaling naar het Nederlands.

Op de vraag waarom Hongarije een andere houding aanneemt t.o.v. immigratie dan de andere EUropese landen:

Orbán: “Het was de énige verstandige houding. Als iemand zonder toelating onze grenzen overschrijdt, dan moeten we ons land verdedigen. Wie komt, moet dat op een legale manier doen.”

Op de vraag of Orbán meent dat hij daartoe het recht heeft:

Orbán: “Vanzelfsprekend. Het (… de goedkeuring) komt van God, van de natuur, zo zijn alle argumenten bij ons. Dit is ons volk. Dit is onze geschiedenis. Dit is onze taal. Bijgevolg moeten we dit doen. (zie tekst bovenaan video)”

Tucker Carlson: “Dat wat u daarnet gezegd hebt – dat zal menigeen duidelijk zijn – wordt in vele West-Europese landen als zeer beledigend geïnterpreteerd en wel vanuit het bestuur.”

Orbán: “Omdat vele Europese landen beslist hebben aan een nieuw hoofdstuk van hun eigen geschiedenis te beginnen. Ze noemen het de nieuwe samenleving, die een postchristelijke, postnationale samenleving is. Zij zijn er vast van overtuigd dat het resultaat goed zal zijn als verschillende samenlevingen, bv. talrijke moslimgemeenschappen en de oorspronkelijke christelijke gemeenschappen, gemengd worden. Er is geen antwoord op de vraag of het goed of slecht zal zijn, maar ik meen dat het zeer riskant is en de waarschijnlijkheid dat het niet goed, maar wel zeer slecht zal aflopen, is overduidelijk. En elke natie heeft het recht dit risico te nemen of het af te wijzen. Wij, Hongaren, hebben besloten het risico van de vermenging van onze samenleving niet te nemen. Daarom wordt Hongarije zo hard aangepakt en daarom is mijn persoonlijke reputatie zeer slecht. Ik word persoonlijk als het zwarte schaap der EU behandeld en soms ook – tot mijn spijt – van Hongarije.

Tucker Carlson: “Het is dus zes jaar geleden sinds Duitsland, sinds Angela Merkel de beslissing genomen heeft meerdere honderdduizenden migranten in haar land toe te laten.”

Orbán: “Miljoenen“.

Tucker Carlson: “Miljoenen. Niet-Duitstalige personen, veelal moslims. Hoe is dat in Duitsland verwerkt?”

Orbán: “Diplomatie eist een zekere mate van goed gedrag. Maar het was hun beslissing, zij hebben het risico genomen en nu krijgen ze wat ze verdiend hebben. Het is hun leven. Ik blijf er echter bij dat de Hongaren het recht hebben hun eigen beslissingen te nemen.”

Tucker Carlson: “U werd in de late 1980-er jaren als student beroemd, als één der leiders tegen de Sovjetbezetting van Hongarije en u was voor velen in de VSA een held en ten tijde van de Koude Oorlog schonk men aan Hongarije veel aandacht. Ik meen dat de VSA-regering aan uw kant stond – u stond aan de kant van de VSA-regering. Maar dertig jaar later beschreef Joe Biden u – toen hij verleden jaar op ABC News voor het presidentschap kandideerde – als een – ik citeer – “autoritaire vechtjas”. (refererend naar Joe Biden: “U ziet wat van Wit-Rusland via Polen tot Hongarije gebeurd is en de opmars van totalitaire regimes over heel de wereld… en deze president omarmt alle schurken van de wereld.” Is het voor u verwarrend de veranderingen te zien en hoe reageert u op deze karakterisering?”

Orbán: “Het is probleem is het succes. Het is dus een echte uitdaging voor liberale denkers (hij bedoelt “links”, niet te verwarren met wat wij hier onder de liberale partij verstaan… hoewel…), want dat wat in Midden-Europa gebeurt – ook in ¨Polen en Hongarije, waarbij Hongarije nog opener is – wij vertellen waarschijnlijk te veel over onze voornemens. Wat zich hier dus afspeelt is de opbouw van een maatschappij die zeer succesrijk is. Economisch, politiek, cultureel, zelfs demografisch hebben we succes… gezinspolitiek – dat wat u hier kan zien zou men als een succesverhaal kunnen beschrijven. Maar de basis van dit succes is volledig verschillend van dat wat in andere westerse landen gewenst, hoe er bestuurd en verwezenlijkt wordt. De westerse liberalen (… linksen) kunnen bijgevolg niet accepteren dat er in de westerse beschaving een conservatief nationaal alternatief bestaat, dat in het dagelijkse leven succesrijker is dan dat der liberalen (… linksen). Daarom hebben ze kritiek op ons. Ze strijden tegen zichzelf, niet tegen ons. Maar wij zijn een voorbeeld ervan dat een iemand of een land, dat steunt op traditionele waarden, op nationale identiteit, op de christelijke tradities, succesrijk kan zijn, soms zelfs beter dan een links-liberale regering.”

Tucker Carlson: “Als Amerikaan is het interessant te zien, dat de Amerikaanse media, de Biden-regering, het buitenministerie zich tégen u gekant hebben. Ze noemen u immers een “autoritaire vechtjas”, maar uw tegenstanders zijn een coaltie uit voormalige communisten en antisemieten. Is het niet eigenaardig dat de Amerikaanse linkse zijde een coalitie ondersteunt, waartoe ook antisemieten behoren?”

Orbán: “Als u mij enkele jaren geleden zou gevraagd hebben of het mogelijk is dat voormalige communistische politieke krachten en de antisemitische rechtsen een coalitie zouden smeden, die bij de verkiezingen tezamen tegen een pro-Israëlische en pro-Amerikaanse, pro-NAVO, westers georiënteerde regering, zoals wij, optreedt, dan zou mijn antwoord geweest zijn: ‘Neen, dat is onmogelijk.’ Maar nu accepteert de internationale gemeenschap dit. Ik begrijp dat de linksliberale partijen hier in Hongarije zo snel mogelijk aan de macht willen komen. Daarom proberen ze een brede coalitie tegen de huidige regering te vormen, maar dat ze door de internationale gemeenschap zo zonder meer geaccepteerd worden – dat verrast me… Vooral de houding der Amerikanen is voor mij een heel nieuwe ervaring.”

Tucker Carlson: “Het schijnt dat Hongarije een volledig andere richting inslaat dan de rest van het continent, de rest van de westerse wereld. Denkt u dat dit binnen twintig jaar een onoverbrugbare kloof zal zijn? Ik bedoel, wat betekent dat voor ons?”

Orbán: “Laat me even beschrijven hoe ik dat zie. Ik zie dit in de Midden-Europese landen, de landen die het meeste onder de sovjetbezetting en de communistische dictatuur geleden hebben. In deze landen is mijn voorzet, of de Hongaarse voorzet, zeer geliefd. Waarschijnlijk hebben wij in al deze gemeenschappen een meerderheid. Niet slechts in Polen en Hongarije zijn ze gematigder; ik bedoel, de anderen zijn gematigder, maar als men verstaat wat ze doen, wat de basisprincipes en hun motivatie is, dan horen ze eigenlijk tot dezelfde politieke familie.

In de westerse samenleving zijn er talrijke mensen, miljoenen en xxx miljoenen, die met de richting van de huidige politiek niet akkoord gaan, een politiek die tégen het gezin is, of die het gezin niet respecteert, wat op de migratie terug te voeren is. Het is een open maatschappij. Die meer op welstand gericht is, enz… Ik wil daarmee niet zeggen dat de politieke concurrentie in de West-Europese maatschappij voorbij is. Ik zie dus kansen en de sleutel ligt momenteel in Italië, waar de strijd en de concurrentie heel open is. Ik zie dus kansen in de westerse landen om hun politiek van liberaal (links) naar conservatief of van linksliberaal naar christen-democratisch te veranderen. De kansen zijn er, maar we zijn internationaal niet goed georganiseerd. De volgende jaren worden spannend.”

Tucker Carlson: “Mij is opgevallen dat ik tijdens de laatste nachten (… hij bedoelt ‘s avonds) een rij Amerikanen heb ontmoet, die hierheen gekomen zijn omdat ze onder gelijkdenkenden wilden zijn. Ziet u Boedapest als een soort hoofdstad van deze denkwijze?

Orbán: “De hoofdstad of één der hoofdsteden daar andere Europese landen ook zeer concurrentieel zijn en ideeën produceren en dit soort gemeenschappen van conservatieve en christen-democratische denkers organiseren – zoals wij. Wij werken met deze landen samen en dit soort netwerken komen elkaar nader. Het ontwikkelt zich meer en meer tot een echt Midden-Europees netwerk. Maar niet uitsluitend denkers. Gewone burgers, doorsnee burgers trekken naar Midden-Europese landen.

Het is nog niet zeer dynamisch maar de tekenen zijn er. Vele christelijke en conservatieve gezinnen vinden dat West-Europa niet veilig genoeg is. De toekomst is onzeker. De openbare veiligheid wordt niet gegarandeerd. En de ideologische vorming der landen, de grondwaarden van deze landen, die veranderen… echter niet zoals zij dit willen of zoals zij het bedoelen.

Zij zoeken naar andere oorden. Als men door Hongaarse landelijke gebieden rijdt, vindt men gezinnen uit West-Europa, die naar Hongarije trokken. Ten eerste als tweede verblijf daar we in de EU vrij personenverkeer hebben. Initieel hebben ze dus een tweede vaderland. Vervolgens brengen ze steeds meer tijd hier door. Wij kunnen niet uitsluiten dat er in de toekomst een nieuwe migratie van West-Europeanen richting oosten zal ontstaan.”

Tucker Carlson: “Binnen Europa?”

Orbán: “Christenen en conservatieven proberen een beter vaderland (… Heimat) te vinden. We kunnen het niet uitsluiten.”

Nvdr: Bekijk onderstaande video’s ter staving van Orbáns stelling:

Tucker Carlson: “Tot voor kort had Hongarije – een klein land met 10 miljoen inwoners – twee belangrijke nucleair bewapende bondgenoten: de VSA en Israël. U was wellicht de dichtste bondgenoot van Netanjahu in Europa. U stond dicht bij Donald Trump. Beide zijn van het toneel verdwenen. Wat betekent dat voor u?”

Orbán: “We hebben de laatste jaren niet veel geluk gehad, want Donald Trump was een grote vriend van Hongarije. Hij heeft ons steeds gesteund, niet slechts persoonlijk, maar ook politiek. Wij hadden dus een goede vriendschap. Dat geldt ook voor de relatie tussen beiden landen. En, weet u, “America First”, dat is een zeer positieve boodschap hier in Midden-Europa. Wat voor Donald Trump gold, geldt ook voor Hongarije: “Hongarije eerst!”. Laat ons op deze basis samenwerken! Het was een zeer goede buitenpolitiek – zeer effectief – en we hebben zeer goed samengewerkt. Hetzelfde geldt voor Bibi Netanjahu, die een goede vriend der Hongaren was. Toen hij aan de macht was heeft hij altijd veel energie in goede relaties met de Midden-Europese landen geïnvesteerd. Wij werden zeer gerespecteerd. Maar ook hij heeft verloren. En daarmee heeft het Hongaarse conservatief-christelijke – joods-christelijke – democratische denken twee grote internationale steunpilaren verloren. En de tegenstanders kwamen aan de macht. Dit is een heel nieuwe situatie in Hongarije. Voor mij als politicus is het een grote uitdaging ermee om te gaan.”

Tucker Carlson: “U heeft in april verkiezingen. Vreest u een internationale bemoeienis bij de verkiezingen in Hongarije?”

Orbán: “Dat zal gebeuren, ja. We maken ons geen zorgen; we zijn erop voorbereid. Het is duidelijk dat de internationale linkse zijde alles zal doen wat enigszins mogelijk is – en waarschijnlijk zelfs méér – om een andere regering hier in Hongarije te krijgen. We zijn ons ervan bewust en erop voorbereid hoe we de strijd zullen aangaan en terug kunnen slaan.”

Tucker Carlson: “Als de president der VSA u als een “totalitaire vechtjas” beschrijft, dan is dat een zeer ernstige uitspraak over iemand. Het betekent: waarom zou het Witte Huis of het buitenministerie er niet alles aan doen opdat u niet opnieuw verkozen zult worden?”

Orbán: “Ik denk dat de Amerikanen vroeg of laat zullen erkennen dat de problemen in Hongarije door de Hongaren moeten beslist worden. En het is beter, ook voor de linkse liberale regering der VSA, een goede partner te hebben; dus een conservatieve, christen-democratische regering, die voor een lange termijn door het volk, het Hongaarse volk, gesteund wordt dan een regering die door Amerika ondersteund wordt, die een positie inneemt en dan na een paar maanden verliest met als gevolg destabilisering en onveiligheid. Een ongeliefde, maar stabiele partner is dus beter dan een nieuwe, onveilige partner. Ik hoop dat de Amerikanen dat begrijpen.”

Afsluitend krijgt u nu van ons een beeld hoe er door poco (linkse) media der VSA over Tucker Carlson bezoek bericht wordt. Dit filmpje kreeg de veelzeggende titel “Tucker Carlson’s FASCIST World Tour Goes To Hungary”… U zal ons hopelijk vergeven dat we geen zin hebben dit nonsensverhaal te vertalen.

1 gedachte op ““Waarom kunnen wij dit niet hebben in Amerika?”

  1. Wat mij vooral opvalt is de agressieve toon en dadendrang van Orban. Dit hebben wij ook hier in het apenland dat Belgie heet.nodig Geen verzoenende en laffe onderdrukte gesprekken met de doodgravers van ons Vlaanderen. Geen BDW gedoe die samen spant met Franstalige socialisten om de vermeende macht te behouden. Ik als VB’er betrouw BDW niet want hij is tot alles in staat. Komaan VB’s schop tegen de schenen van nestbevuilers en haatvijanden. Spreek luid en krachtig uw voorkeur uit voor een beleid zoals in Hongarije ten goede voor Vlaanderen; de wereld behoort aan de durvers dat wist mijn broer op zijn sterfbed toen hij zei : ge moet durven in uw leven.

Reacties zijn gesloten.