6 gedachten over “Waarom een moslim burgemeester van Londen werd

 1. Alleen een ziek land duldt een massale immigratie van cultuur-vreemden waarvan men duidelijk weet dat de grote meerderheid onder hen nooit zal integreren, laat staan assimileren.
  Doch wie heeft de Europese maatschappij ziek en onbekwaam gemaakt, zodat ze haar eigen belangen niet meer kan verdedigen?
  Wie is de echte schurk in dit spel? Onze politici wagen het er niet op om hem aan te wijzen.Ze zijn gewoon geraakt aan de knechtschap en schrikken zich een bult als hen wordt gezegd dat het ook anders kan.

  Maar afgezien van de echte schurk, las ik bij Jürgen Graf enkele vragen die het waard zijn om bij stil te staan:
  – zijn het de moslims die jonge mensen naar Auschwitz sturen om hen daar met een schuldcomplex in te spuiten, om ze onbekwaam te maken om tegen de invasie in te gaan, omdat racisme naar Auschwitz leidt?
  – zijn het de moslims die in alle Europese staten ‘Antiracisme wetten’ invoerden, zodat de weerstand tegen de invasie gecriminaliseerd kan worden?
  – zijn het de moslims die een oorlog hetze tegen Rusland bedrijven, om de Europeeërs in een conflict met Moskau te drijven, een conflict waarvan de USA als lachende derde zal profiteren?
  – zijn het de moslims die overal in Europa abortus legaliseerden, met als gevolg dat miljoenen blanke kinderen niet geboren en opgevoed werden. Waren Simone Veil, Roger Lallemand, Lucienne Herman-Michielsen e.a. moslims?
  – zijn het de moslims die in het ene na het andere Europese land gelijkslachtige’huwelijken’ legaliseren en aan homo paren onschuldige kinderen door de adoptiewet toevertrouwen?
  – zijn het de moslims die de ‘Gender Mainstreaming’ ingevoerd hebben en schoolkinderen bijbrengen dat een geslacht geen natuurlijk gegeven is, maar een maatschappelijke constructie.
  – zijn het de moslims die praktisch de ganse wereld een pervers economisch systeem opgedrongen hebben, een systeem dat aan een kleine minderheid van bloedzuigers sprookjesachtige winsten levert en bevolkingslagen aan de armoede prijs geeft?
  – zijn het de moslims, die Europa -dat een wondermooie muziek voortbracht- met Hard Rock, Rap en ander afschuwelijk lawaai overspoelen?
  – zijn het de moslims die honderden en duizenden strontfilms produceren die dan in alle westelijke landen getoond worden?
  – zijn de regisseurs die de toneelspelers naakt op de scene sturen, moslims?

  Naar kritiek op deze toestanden zoekt men bij de islamcritici tevergeefs. Ook in het debat ‘waarover men niet spreekt’ kwam het niet aan bod.

 2. Anna,
  Inderdaad, Uw striemende analyse sluit aan bij wat ik al jaren schrijft. Niet de islam is het probleem, maar de verraders, de saboteurs, de collaborateurs en samenzweerders in dienst van volksvreemde en vijandige zetbazen, die schuil gaan achter de NWO, en die onze westerse beschaving vernietigen. De islam is hier niet zomaar uit de lucht gevallen zoals een regenvlaag, maar werd wetens willens geïmporteerd, als wapen tegen onze westerse maatschappij.
  De islam is echter niet het enige wapen dat wordt ingezet. Als men in Uw analyse tussen de regels leest wordt alles meer dan duidelijk.
  In een andere publicatie op Golfbrekers komt Filip aan het woord. Ook hij durft het blijkbaar niet aan de volledige waarheid te zeggen en te schrijven.
  Hij heeft het alleen over de “islam”. Over de samenzweerders en hun zetbazen zwijgt hij, of moet hij zwijgen. Als men de waarheid niet durft te zeggen, dan moet men nadien niet komen klagen dat men niet mag zeggen :”Ik ben fier dat ik een blanke ben”(!!!).
  Zolang dat men de juiste en volledige diagnose niet durft te stellen, dient het dan ook tot niets over te gaan tot acties.(waarbij men dan onwetenden voor de kar spant).
  Filip heeft meer dan zijn verdiensten, maar intussen is de toestand veranderd. Hij heeft het zelf over een nakende “clash….”. In een dergelijke situatie neemt men de stier bij de horens, en gaat men tot op het bot, met naam en toenaam!!
  Alle nodige info is beschikbaar op internet (en ook op Golfbrekers).
  Dat er inderdaad iets op til is blijkt uit de volgende bron :
  HARTGELD EUROPA
  Neu: 2016-05-21:
  UK:
  met citaat :
  “[16:40] Leserzuschrift zu Queen Elizabeth Reveals She Is Ready To Flee Britain
  ‘One is making the necessary preparations to abandon ship,’ Her Majesty said. ‘A violent storm is coming, the likes of which Britain has never seen.’
  ‘She seemed angry that she had to remain neutral in her speech. She said there is solid intelligence from military top brass that if we don’t Brexit there is an inevitable World War 3 scenario that will play out,’ the insider said.
  ‘World War 2 will seem like a bump in the road compared to this. I must warn my subjects,’ the Queen said.
  Die Queen weiß was kommt…ein BBC-Insider behauptet, ‘Man macht die notwendigen Vorbereitungen, das Schiff zu verlassen,’ Ihre Majestät sagte. ‘Ein heftiger Sturm kommt, die von denen Britannien noch nie gesehen hat.’ Der BBC-Mitarbeiter informiert seine Führungskräfte darüber und die sagten, er soll sein Mund halten, wir alle müssen das ignorieren, vergessen, löschen Sie aus unseren Erinnerungen alles, was wir hören.
  Sie dürfte ungefähr wissen, was kommt und dass das Königshaus ersetzt wird. Ja, was kommt, wird schrecklicher als der 2. Weltkrieg, wenn auch kürzer.WE.
  (=einde citaat).
  Over de achtergronden van de verkiezing van Sadiq Khan :
  http://henrymakow.com/2016/05/Sadiq-Khan-Election%20Heralds-UK-Racial-Transformation%20.html
  Hieruit blijkt dat achter de vrijmetselaar en Fabian society lid Khan een ganse machine schuil gaat.
  Zie citaat :
  “The appointment of Sadiq Khan has been meticulously planned primed as part of the overall campaign to change English Society from a white race one into a coloured mixed race society . The recent jibes and taunts from Conservative politicians have just been a smokescreen . Sadiq Khan has a huge agenda not only for London but also for the Islamic World. London will likely become the co-ordination hub for the rise of Islam in Europe. – (=einde citaat).
  Voor het overige ziet men in Londen de toepassing van het principe : “Ofwel wij, ofwel zij…”. In Londen was het dus: ” Zij…” en is het dus gedaan met : “Wij….”.
  Een tussenstadium bestaat immers niet.

 3. @ Lovenaar,

  in een COMMUNIQUE DE PRESSE van 7 september 2015 spreken de machten van de achtergrond zich duidelijk uit. Heb het uit het Frans vertaald maar de originele tekst is op Google op te roepen: declaration-commune-des-obediences-maconniques-europeennes-sur-la-tragedie-vecus-par-les-migrants.

  Verklaring van de Europese grootlogen:

  de Europese grootlogen, gealarmeerd door de tragedie van de immigranten, die vluchten uit de landen waar oorlog heerst en door armoede geplaagd worden, roepen de Europese regeringen op, om gemeenschappelijke de vereiste politieke maatregelen te nemen voor een waardige en menselijke ontvangst van deze zich in nood en gevaar bevindende mensen. Het falen van de staten, om het nationale egoïsme te overwinnen, is het nieuwste teken van een ziek Europa, als de zorg van de enkeling voor zichzelf voorrang heeft op het algemene belang.

  De Europese grootlogen herinneren eraan dat de achting voor de mensenrechten en het grondbeginsel van de menswaardigheid tot de grondprincipes van de Europese integratie behoren. Op deze principes is de solidariteit tussen de naties gegrondvest. De geest van de solidariteit is onontbeerlijk tegenover de omwentelingen, die vandaag in vele delen van de wereld om zich heen grijpen.

  De geschiedenis van dit continent, dat door vele immigratiebewegingen gevormd is, gebiedt dat deze tragedies een bewustzijn en innovatie brengt in de maatregelen om deze getroffen mensen op te nemen. Anders dreigt het Europese werelddeel een schouwtoneel van verdeeldheid en conflicten te worden, dewelke de mensen in een nieuwe ramp zullen storten. Het zal dan onvermijdelijk tot een verdere versterking van het nationalisme komen.
  De ondergetekenden Grootlogen verwachten daarom actie, waarin de grondwaarden van solidariteit en broederlijkheid hun juiste uitdruk vinden.

  Ondertekenaars zijn: grootloge van Frankrijk, grootorient van Frankrijk, de vrouwenloge van Frankrijk, Franse vereniging van mensenrechten, Gemengde gootloge van Frankrijk, gemengde Wereld grootloge, Grootloge RISRU, liberale grootloge van Oostenrijk, grootorient van Belgie.

  • Anna,
   Als men deze tekst leest, dan zou het toch moeten duidelijk zijn. Als men tussen de regels leest, dan moet het nog duidelijker zijn.
   De kanker wordt aangewend als de remedie. Het importeren van vreemdelingen “om een nieuwe ramp “(sic) te voorkomen !!!
   Op het einde komt dan de aap uit de mouw, namelijk de strijd tegen het “nationalisme”. Of tegen het geneesmiddel tegen de NWO kanker.
   Na al die jaren weten we immers wat er achter de duivelse slogans van “vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid” schuil gaat. In een andere reactie heb ik zopas verwezen naar het 25 jaar durende Franse bloedige terreurregime, waarvan we hier konden genieten, in naam van diezelfde slogans.
   De aanslag in Sarajevo werd ten andere ook “geprepareerd” in Parijs in de rue des Cadets !!!(zetel van het Franse Groot Oosten).
   Op wat zit men dan te wachten in rechtse en nationalistische middens om de waarheid te zeggen, of om op zijn minst vervelende vragen te stellen??
   Nu beperkt men zich tot steeds hetzelfde afgezaagde liedje over de islam. Het zijn echter de verraders en hun zetbazen die moeten aangepakt worden. Deze zijn de oorzaak van alle kwaad.
   Als men dan in het parlement vragen stelt, dan moet men niet zwaaien met de koran, maar wel met het Coudenhove Kalergi plan,
   (en andere soortgelijke documenten), van de samenzweerders.
   Wat is hier dan het probleem???

Reacties zijn gesloten.