Waarom de zesde staatshervorming zo schadelijk is voor Vlaanderen

   Vraag 8: Is extra geld voor Brussel slecht voor Vlaanderen?

– Ja / Eerder wel.

– Neen / Eerder niet.

– Antwoord kan nog niet gegeven worden / Onduidelijk / Weet het niet.

Het juiste antwoord is: Ja, zonder de minste twijfel (tenminste: zoals het nu gebeurt).

Velen vragen zich af waarom we extra geld voor Brussel bekritiseren. In Brussel wonen en werken toch ook duizenden Vlamingen. Dat extra geld komt dan toch iedereen ten goede?! Of niet?

Met het OVV onderzochten we deze vraag. We bevroegen leiders en studiediensten van de meeste politieke partijen en andere organisaties:

Brussel krijgt nu al enorme middelen voor de hoofdstedelijke functie (+/- 600 miljoen euro/jr.). Maar een groot deel van dat geld gaat niet naar de hoofdstedelijke functie, doch naar openbare dienstverlening voor de Brusselse bevolking.

Voorts wordt nu al veel gewestgeld doorgesluisd naar taken van de Franse Gemeenschap, met kruimels voor de Vlaamse (0%, 5% à 20% al naargelang het budget). Vlamingen moeten daarbij echter wel zo’n 65% van dat extra geld voor Brussel opbrengen.

Dat extra geld wordt ook verantwoord door de grote noden in scholen en kinderopvang, maar dat is geen bevoegdheid van de hoofdstad. Daarvoor zijn de Gemeenschappen bevoegd.

Nog meer ééntalig Franstalige rechters in én rond Brussel zullen extra geld kosten.

De reële “nog niet voldane” noden van Brussel én de andere beweerde redenen werden nooit ernstig onderzocht.

Zowat alle Brussels-Vlaamse toppolitici (Vanackere, Grouwels, Smet, Vanhengel,…) stelden dat de lokale Brusselse instellingen substantieel kunnen besparen. Daar komt niets van in huis.

Wat denkt de Vlaamse beweging daarvan?

OVV: Geen enkel argument pro meer geld voor Brussel overleeft een kritische analyse. Daarom is extra geld voor Brussel volstrekt onverantwoord, en schadelijk voor Vlaanderen én voor goed bestuur.

Vlaanderen zal die extra lasten voor Brussel quasi alleen dragen. Daarenboven wordt de inspraak vanVlaanderen in het beheer van de hoofdstedelijke funcite afgebouwd en worden de Brusselse Vlamingen verder afgescheiden van de andere Vlamingen.

Wat denken de Franstalige liberalen van de MR daarvan?

Zie: B-H-V: les Francophones protégés! – 13 questions pour comprendre