Waarom de zesde staatshervorming zo schadelijk is voor Vlaanderen

 

Vraag 2: Is het gerechtelijk arrondissement B-H-V nu gesplitst of niet?

– Ja, Volledig /Zuiver?

– Nee

– Ja, maar slechts gedeeltelijk/onzuiver?

– Antwoord kan nog niet gegeven worden / Onduidelijk / Weet het niet.

Het juiste antwoord is: Nee

Het gerechtelijk arrondissement B-H-V wordt niet gesplitst. Enkel het parket wordt gesplitst. De rechtbanken worden ontdubbeld.

De Franstalige rechtbanken van Brussel blijven bevoegd voor het arrondissement Halle-Vilvoorde.

De splitsing van het parket is onzuiver en onvolledig. Bij het Nederlandstalige parket komen er zelfs Franstalige magistraten in ééntalig Vlaamse gemeenten. Deze Franstalige magistraten staan slechts deels onder het hiërarchisch gezag van de Franstalige procureur-generaal van Brussel.

De verdeling van de rechters voor de taalgroepen bevoordeelt in grote mate de Franstaligen. Hierdoor wordt de tweetaligheid in Brussel drastisch teruggeschroefd en mogen Vlamingen en al wie een Nederlandstalige procedure wil snelle rechtspraak vergeten. Franstaligen die voor een rechtbank in het Vlaamse arrondissement Halle-Vilvoorde moeten verschijnen, krijgen extra voorrechten die in geen enkel Waals arrondissement bestaan voor de aldaar wonende Vlamingen.

Het detacheren van Franstalige magistraten naar het Vlaamse parket is een belediging voor de Vlaamse magistraten. De wetgeving bevatte voldoende garanties om een rechtvaardige rechtspraak voor anderstaligen te garanderen.

De bepaling dat de procureur-generaal in het tweetalig arrondissement Brussel altijd een Franstalige moet zijn is een zware discriminatie en is een belediging voor de goed tweetalige Vlaamse magistraten.

Wat denkt de Vlaamse beweging daarvan?

OVV: Communautaire pacificatie in België en vooral in en rond Brussel is slechts mogelijk als Vlamingen en Franstaligen gelijk behandeld worden op federaal vlak en in de hoofdstad, als de interne grenzen door iedereen aanvaard worden, als elke inmenging in mekaars bevoegdheden stopt.

Franstaligen die zich in Vlaanderen vestig(d)en moeten er dus alle Vlaamse instellingen erkennen, inclusief de taal en (tweetalige) Vlaamse rechters.

Wat zegt de propaganda van de Vlaamse federale regeringspartijen daarvan?

Servais Verherstraeten, staatssecretaris voor staatshervorming: “Halle-Vilvoorde krijgt een eigen veiligheidsbeleid onder leiding van Vlaamse magistraten”

Wat denken de Franstalige liberalen van de MR daarvan?

Zie: B-H-V: les Francophones protégés! – 13 questions pour comprendre