VVB tikt voormalig politiek secretaris op de vingers

Uit vervlogen tijden: Jan Jambon in 2001 tijdens toespraak voor het St. Maartensfonds

Als de brave VVB een voormalig leider een vermaning geeft, dan maakt deze laatste het echt wel te gortig.

De Vlaamse Volksbeweging keurt de braafheid van Binnenlandminister Jambon m.b.t. de Brusselse politiezones af. De VVB roept de N-VA en de hele regering op om verantwoordelijkheid te nemen en buiten de lijntjes van het regeerakkoord te durven kleuren wanneer dringende omstandigheden dat vergen.

Vlaamse Volksbeweging keurt uitspraken Jan Jambon af

In een gesprek met het blad De Zondag zei Binnenlandminister Jan Jambon afgelopen weekeinde dat de eenmaking van de Brusselse politiezones geen regeringszaak is en ook niet zal worden. Fusies vallen wel “aan te moedigen”. Elders in het vraaggesprek verkondigde de minister dat hij het regeerakkoord strikt wil volgen en communautaire dossiers ongeopend moeten blijven. Het begrotingsevenwicht in 2018 blijft het primaire doel van deze regering.

De Vlaamse Volksbeweging is resoluut gekant tegen dit conformisme, omdat:

 1. slechts een eengemaakte politiezone voor een duidelijke bevelstructuur kan zorgen, zonder verwarring van en door parallelle diensten;
 2. een eenmaking van de zones voor schaalvoordelen zal zorgen, die  kunnen zorgen voor meer nabijheidspolitiewerk;
 3. een fusie van politiezones zal zorgen voor informatievoordelen, wat ertoe zal leiden dat de Brusselse politie sneller en gerichter op de bal zal kunnen spelen door het beter delen van inlichtingen;
 4. Jambons besluiteloosheid deels is ingegeven door het valse Franstalige argument dat Brussel ‘te divers’ is voor één politiezone (Brussel, dat heel wat Vlaamse dotaties ontvangt, is blijkbaar heel verscheiden, maar toch één en ondeelbaar genoeg om een rist Vlaams-Brabantse gemeenten graag in te lijven). Internationale experts raden eenmaking ten sterkste aan.

De Vlaamse Volksbeweging vraagt gezond (crisis)verstand. Gehoorzaamheid aan het regeerakkoord mag niet betekenen dat dringende noden en behoeften – de veiligheid van alle burgers van dit land – geen gehoor vinden. Enkele maanden geleden introduceerde het kernkabinet wegens de uitzonderlijke omstandigheden extra terreurmaatregelen, ook buiten het regeerakkoord. Ook in het Brusselse politiezonedossier moet de N-VA en bij uitbreiding de hele regering verantwoordelijkheid opnemen. Dat kan betekenen dat een addendum over een Brusselse politiefusie komt bij de regeringsafspraken-in-uitvoering.

Met dank geleend bij VVB

2 gedachten over “VVB tikt voormalig politiek secretaris op de vingers

 1. De uitspraken van Jan Hesp over de 6 PZ ‘s in Brussel, zijn een uiting van onmacht.. en duiden er op wie de werkelijke macht heeft in deze logeregering.
  De N-BA heeft over Brussel niets te zeggen.(en zeker niet over de politie).
  Het artikel van de VVB zegt wel iets, maar niet alles.
  Het komt er niet alleen op aan deze 6 zones te fusioneren, maar vooral deze te onttrekken aan het gezag van een zootje corrupte en onbekwame dorpspolitiekers.
  De één gemaakte zone wordt best ondergebracht bij de federale politie. Ook de bevoegdheden van de burgemeesters inzake openbare orde en veiligheid, dienen overgeheveld te worden naar de federale minister van binnenlandse zaken.Bij de handhaving van de openbare orde, dient de korpschef van de een gemaakte zone, onder het bevel te staan van de min van BZ.
  Een louter fusie zal niets veranderen aan de bestaande problematiek.
  Het kan immers niet dat in Brussel, hoofdstad van het land en van de EUSSR, een zootje corrupten , onbekwamen & partijdigen , beslist over de openbare orde en veiligheid. Gezien de franstaligen toch bepaalde bevoegdheden willen herfederaliseren, kan men al in Brussel beginnen.
  De uitspraken van Jan Hesp verzinken echter in het niet bij deze van Theo(ke) :
  http://www.knack.be/nieuws/belgie/francken-zou-het-verschrikkelijk-vinden-mocht-vlaams-belang-opnieuw-wind-in-de-zeilen-krijgen/article-normal-715275.html
  met citaat :
  “…Dus mocht extreemrechts toch opnieuw grote scores halen in Vlaanderen, dan zou ik dat voor een stuk zien als een persoonlijke nederlaag.”
  “Als we te veel vuur geven aan extreemrechts… Dat houdt me dus soms uit mijn slaap, ja”, zegt Francken. De staatssecretaris voelt zich evenwel niet opgejaagd door de extreemrechtse partijen, “want als je vergelijkt met andere landen, is het goed dat we een centrumrechtse regering hebben en twee rechtse ministers op Veiligheid en Migratie, dat kan ik je wel vertellen.”(=einde citaat).

  Verdere commentaar is hier overbodig!!!(ik verwijs naar mijn vorige teksten waarin de N-BA aanbod kwam).

 2. Geachte redactie,
  Om nog maar eens (gedeeltelijk) in herhaling te vallen. Ik heb als gemeenteraadslid voor Vlaams Belang Jambon 6 als schepen meegemaakt in Brasschaat. Bij de installering van de GM haakte hij onmiddellijk zijn karretje af van CD&V waardoor hij dankzij CD&V (in kartel) verkozen geraakte. Ik heb hem altijd ervaren als de man die zich fel afzette tegen *Vlaams Belang, en als de man die ja tegen je zei maar nee dacht, of andersom.
  * Zelf was Jambon ooit lid van het Vlaams Blok/Belang.

Reacties zijn gesloten.