VSA: landmijnen, niets mis mee…

Afbeeldingsresultaat voor landmijnen
U herinnert zich de inzet van prinses Diana tegen het gebruik van landmijnen…

De doelstellingen voor het jaar 2025 zullen allicht niet gehaald worden. De VSA blijven erbij dat landmijnen niet per se in ongenade moeten vallen daar ze bijdragen tot de veiligheid van hun troepen.

Op 1 maart 1999 trad het door 162 landen getekende MBT-verdrag (Mine Ban Treaty) in kracht, een verdrag dat het gebruik van landmijnen wil verbieden, resterende landmijnen wil opgraven en ontmijnen, gronden teruggeven aan de bevolking en opslagplaatsen van landmijnen wil laten vernietigen. De VSA vormen samen met de EU, het V.K., Duitsland, Noorwegen, het grootste gedeelte – 71% – van de sponsors.

Gerelateerde afbeelding
Slachtoffers van landmijnen: bovenaan vooraleer het BNT in werking trad, midden toestand vandaag: onderaan doelstelling 2025.

Eerlijkheidshalve moet vermeld worden dat de VSA hiermee niet aan woordbreuk doen: zij hebben het verdrag niet ondertekend, samen met deze landen.

Meer weten? Klik op Landmine Monitor 2019.