Vrouwendiscriminatie in Ceylon

Afbeeldingsresultaat voor alcohol banDe Ceylonese regering besloot het verkoopverbod van alcohol aan vrouwen na 38 jaar seksistische drooglegging op te heffen.  Maar dat was buiten de waard, resp. president Sirisena, gerekend; hij beval de regering terug te komen op de nieuwe alcoholwet.

Naar verluidt zou Sirisena door de Boedhistische godsdienstpolitie tot de orde geroepen zijn.

Oef!

Sri Lanka lifts ban on women buying alcohol

Sri Lanka’s president rejects move to allow women to buy alcohol