Vrij verkeer van personen in EU is verworden tot vrij verkeer van armen

Vrij verkeer van personen in EU is verworden tot vrij verkeer van armen

Vrij verkeer van personen heeft ook geleid tot overlast

Vrij verkeer van personen heeft ook geleid tot overlast – Foto: EPA

De Europese Commissie moet ervoor zorgen dat landen die miljoenen euro’s krijgen om hun armste burgers uit de ellende te halen, dat ook doen. Uitbreiding van Schengen is nu niet aan de orde.

De uitbreiding van de Europese Unie oostwaarts heeft de economie geen slecht gedaan, de nadelen ervan mogen er ook zijn. Vrij verkeer van personen geldt als een van de verworvenheden van de Unie. Iedere EU-burger kan werken en studeren in elk EU-land.

Roma

In de praktijk leidt het ertoe dat ook burgers zonder werk of studie rondtrekken, met als gevolg allerlei overlast, zoals criminaliteit. Dat vrije verkeer van personen dreigt nu te verworden tot vrij verkeer van armen: vooral van Roma.

De roep om deze vorm van immigratie te beperken, wordt allengs luider. Het is inderdaad tijd voor herbezinning. Zeker nu blijkt dat lidstaten er niet in slagen om hun beloften na te komen. Zo falen Bulgarije en Roemenië in de bestrijding van de corruptie en georganiseerde misdaad.

Verzet

Lange tijd zorgde Nederland ervoor dat beide landen om die reden werden geweerd uit de paspoortvrije Schengenzone. Duitsland neemt het verzetsstokje nu over.

Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Hans-Peter Friedrich blaast de gebrekkige aanpak van corruptie Schengen op. Inwoners van buiten de Unie kunnen immers via omkoping in Roemenië of Bulgarije een EU-visum bemachtigen en zo ongecontroleerd door de Unie reizen.

Friedrich heeft gelijk dat burgers de uitbreiding van Schengen niet pikken als niet aan alle voorwaarden wordt voldaan. Sterker: die burgers gaan ook twijfelen aan het vrije verkeer. Duitsland vreest ‘armoede-immigratie’ en een groot beroep op zijn sociale voorzieningen door Bulgaren en Roemenen. Dat is nooit de bedoeling geweest van het vrije verkeer.

Ellende

Hier ligt een taak voor de Europese Commissie in Brussel. Die moet ervoor zorgen dat landen die miljoenen euro’s krijgen om hun armste burgers – Roma – uit de ellende te halen, dat geld ook daarvoor gebruiken. Daarvan blijkt nu namelijk niets. Net als met de aanpak van de corruptie hebben regeringen kennelijk andere prioriteiten.

Ze zetten hiermee het vrije verkeer op de tocht. Dit probleem moet hoog op de agenda van de Europese ministers in Brussel. Uitbreiding van Schengen onderaan.

http://www.elsevier.nl/Europese-Unie/blogs/2013/3/Vrij-verkeer-van-personen-in-EU-is-verworden-tot-vrij-verkeer-van-armen-1195473W/