Vrhofstdts bijdrage aan het EU-debat

Spitsvondig, vinnig, aimable, charmant.  Kortom Vrhfstdt ten voeten uit.  Hij schildert Gerolf Annemans af als een Vlaamse keuterboer met klei aan zijn klompen.  HEUg niveau van debat.