Voor wie het nog niet wist: de EU gooit geld over de balk

Miljarden euro’s uit de Europese begroting worden foutief gespendeerd. Dat blijkt uit het jaarrapport van de Europese Rekenkamer. De onafhankelijke auditeurs van het financiële huishouden van Europa bepleiten een herijking van de regels voor uitgaven en een vereenvoudiging van het wettelijke kader.

De EU spendeerde vorig jaar 138,6 miljard euro. Daarop berustte een foutenpercentage van 4,8 procent, een flinke stijging in vergelijking met 2011 (3,9 procent). Dat is deels te wijten aan een nieuw systeem van steekproeven dat de Rekenkamer hanteert, maar de toename is niet nieuw. Al sinds 2009 stijgt het percentage elk jaar.

De Rekenkamer beklemtoont dat het foutenpercentage geen weergave van de omvang van fraude of verspilling geeft. Het is een raming van de bedragen die niet uitbetaald mochten worden omdat het geld niet in overeenstemming met Europese regels is gebruikt, bijvoorbeeld omdat openbare aanbestedingsregels niet goed toegepast werden.

Materiële fouten trof de Rekenkamer op zowat alle beleidsdomeinen aan. Plattelandsontwikkeling, visserij en milieu spanden de kroon (7,9 pct), gevolgd door regionaal beleid, transport en energie (6,8 pct). De grootste stijgingen manifesteerden zich vorig jaar bij de uitgaven voor werkgelegenheid en sociale zaken en landbouw.

Tachtig procent van de Europese uitgaven beheren de Europese Commissie en de lidstaten samen (landbouw en regionale steunfondsen). De Rekenkamer stelt vast dat de nationale autoriteiten in de meeste gevallen voldoende informatie ter beschikking hadden om fouten tijdig op te sporen en te corrigeren.

EUSSRVolgens de auditeurs zou de Europese Unie eens grondig moeten nadenken over de wijze waarop ze haar geld uitgeeft. Het wettelijke kader is complex en er wordt te weinig gefocust op prestaties en toegevoegde waarde. “De burgers hebben het recht om te weten of ze waar voor hun geld krijgen, zeker nu er zo’n druk op de openbare financiën rust”, besluit voorzitter Vitor Caldeira.

Tot zover quasi alle kranten in de EU.

Laten we dit probleem er nog aan toevoegen: wat heeft de PA (Palestijnse Autoriteit) met 2 of zelfs met  2.5 miljard euro, die ze gekregen hebben van de gulle EU, gedaan?  Waar is het geld gebleven?  Of het nu om 2 of 2.5 miljard gaat is bijkomstig.  Bij cijfers van die orde komt het niet meer op een half miljard aan.

http://www.express.be/joker/nl/brainflame/eu-transfereert-2-miljard-euro-naar-de-palestijnen-het-geld-is-verspild-onterecht-uitgegeven-of-verloren/197048.htm

http://www.middleeastmonitor.com/news/europe/7814-eu-says-palestinian-authority-lost-25-billion-euros-of-aid

FT