Vogelbescherming in China

De bouw van een autobaan werd met 45 dagen uitgesteld omdat spreeuwen talrijke nesten tussen het bouwmateriaal geïnstalleerd hadden. Deze roze spreeuwen – trekvogels – zijn de natuurlijke vijanden van de sprinkhanen. In de streek werden kunstmatige nesten voor de spreeuwen voorzien om hen te lokken en door hun menukeuze de oogst te beschermen.