VN-Veiligheidsraad laat zich chanteren

The Hugely Important OPCW Scandal Keeps Unfolding. Here's Why No One's  Talking About It

Tijdens de vergadering van de VN Veiligheidsraad op maandag, 5 oktober 2020, blokkeerden de VSA, het V.K., Frankrijk en bondgenoten, waaronder het land b, het getuigenis van José Bustani, de eerste directeur-generaal van het OPCW.

Dhr. Bustani was uitgenodigd om in de Veiligheidsraad verslag uit te brengen over de doofpotoperatie aangaande het onderzoek naar de zgz. gifgasaanval in Douma, Syrië, in april 2018. In grote eensgezindheid bombardeerden de VSA, het V.K. en Frankrijk het land Syrië na de Syrische regering beschuldigd te hebben gifgasbommen te hebben gegooid in Douma. De onderzoekers vonden later bewijs dat het officiële riedeltje ondermijnde… werden echter gecensureerd onder Amerikaanse druk door hun oversten.

Dhr. Bustani mocht quasi aan den lijve ondervinden wat de gevolgen zijn als men tegen de oorlogsfluisteraars ingaat. In 2002 werd hij persoonlijk bedreigd door John Bolton en afgezet als OPCW-baas nadat hij inspecties mogelijk had gemaakt die in de weg stonden van Bushs plannen om Irak te bezetten.

Bustani herhaalde zijn steun aan de OPCW inspecteurs en drong bij de huidige directeur-generaal, Fernando Arias, aan de gecensureerde bewijzen openbaar te maken.

“Met een groot risico voor hun eigen welzijn, hebben zij (de onderzoekers) het lef gehad zich te verzetten tegen mogelijke onregelmatigheden in uw Organisatie (OPCW). Het is zonder enige twijfel in het belang van uw Organisatie én van de wereld dat u hen gehoor geeft,” verklaarde Bustani, “Of er al dan niet reden is tot ongerustheid over de handelwijze van het OPCW bij het Douma onderzoek, luisteren naar dat wat uw eigen inspecteurs te zeggen hebben, is een eerste stap naar het herstel van de beschadigde reputatie van de Organisatie. De van mening verschillende inspecteurs eisen niet het recht van gelijk te hebben, maar wel om gehoord te worden.”

U kan de voorbereide tekst van José Bustani bekijken – een video-opname die niet mocht kenbaar gemaakt worden aan de andere leden van de VN Veiligheidsraad. Het is niet omdat de VSA een zgz. onafhankelijke wereldraad kunnen chanteren, dat het niet gebeurd is. De geschreven tekst vindt u hier.

Refererend naar de plannen van de Bush’ regering aangaande de bezetting van Irak:

En de manier waarop de VSA hun wil doordrijven… door impliciet de kinderen van dhr. Bustani te bedreigen…

Indien u Engels begrijpt, dan willen we dit artikel aanraden: The USA’s History Of Controlling The OPCW To Promote Regime Change

Volledigheidshalve willen we er nog een “gif”riedeltje bijvoegen, nl. de Skripalaffaire (…de gelijkenissen met Navalny zijn opvallend). Ook toen had dhr. Bustani sterke twijfels over de beschuldigingen aan het adres van Moskou. Ook toen – zoals nu bij Navalny – wordt gewoon het feit genegeerd dat bij het gebruik van Novichok er veel meer mensen zouden besmet geraakt zijn. Navalny moest als pasmunt dienen om de Nord Stream 2 gaspijpleiding definitief te kunnen saboteren.

Lees ook enkele van de voorgaande bijdragen over dit hemeltergend stukje bedrog en wraak omdat de VSA er niet in slaagden Assad te doen aftreden… en de poco media huilen mee met de wolven in het bos: