Vlaamse staat of belgische confederatie

Iemand voor wie wij bijzonder veel respect hebben is Bart Laeremans, senator Vlaams Belang. Hij heeft het Vlaams-nationalisme in zijn bloed, combineert dossierkennis en een grote strijdvaardigheid met een charmante persoonlijkheid en is één van de meest capabele politici in Vlaanderen.

Hier volgt zijn nieuwsbrief:

“Beste vrienden,

De N-VA is er de voorbije week in geslaagd gigantisch veel mist te spuien rond haar Vlaamse aspiraties.

Minister Bourgeois liet zich zaterdag door de sluwe Belgicisten van De Standaard verleiden tot enkele forse uitspraken over “Vlaamse autonomie” en “alles voor Vlaanderen”, maar kijk, de brave man werd maandag meteen door De Wever teruggefloten in een pijnlijke tête-à-tête voor de VTM-camera: “Wij geloven in een evolutie naar Europa enerzijds, en naar Vlaanderen anderzijds. Die evolutie gaat stap voor stap, zoals alle evoluties,” aldus De Wever.

En Vlaamse onafhankelijkheid? “Onafhankelijkheid roept een context op van een revolutie, waarbij alles in chaos komt.”

Bourgeois had zijn lesje duidelijk geleerd, want in Terzake verkondigde hij die avond dat hij met confederalisme eigenlijk op de lijn zat van CD&V en VLD; woensdag verklaarde hij in Villa Politica:“Onafhankelijkheid is een begrip uit de 18de eeuw en de mensen in chaos storten”  Daags nadien trad ondervoorzitter Ben Weyts hem bij: “We spreken niet over het einde van de staat. We willen een efficiënte Belgische confederatie. Onafhankelijkheid is niet onze agenda voor 2014.”

Zouden Bourgeois en Weyts de moed hebben om dit soort zaken te gaan vertellen in Schotland en Catalonië? Waar halen ze dat toch, dat van die chaos? Leidde de ontbinding van Tsjechoslovakije dan tot chaos? Wel integendeel! Een ‘ordelijke opdeling’ van België is perfect mogelijk. Door voortdurend te spreken over chaos ondermijnt men ieder streven naar Vlaamse onafhankelijkheid, terwijl dit minstens een plan B zou moeten zijn.

Peumans

Een tijdje geleden werden de Schotse en Catalaanse voorvechters van onafhankelijkheid, gasten van de VVB waarvoor ikzelf een uiteenzetting mocht houden over BHV, plechtig ontvangen door Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans. Zou Peumans aan deze nationalisten hetzelfde verteld hebben als hetgeen hij zopas in Bosnië is gaan vertellen? De Standaard citeerde natuurlijk zeer graag uit de pronkerige toespraak die Peumans blijkbaar vooraf had laten circuleren: “Het Belgisch federalisme is uniek in de wereld. De twee volkeren die in België samenleven, Vlamingen en Walen, zijn erin geslaagd om in verschillende stappen en steeds in onderling overleg een unitaire staat om te vormen naar een federale staat. We hebben dit steeds gedaan in vreedzaam overleg en met respect voor elkaars gevoeligheden en belangen.(…) Misschien kunnen sommige elementen van het Belgische federalisme u inspireren of zijn ze zelfs bruikbaar om uw problemen op te lossen. Het zou mij zeer verheugen als mijn bezoek hiertoe bijgedragen heeft.”

Nou, nou, als we niet beter wisten, zouden we denken dat deze lyrische woorden uit de mond kwamen van Prins Filip tijdens een handelsmissie.

Een gelijkaardige dubbelzinnigheid hebben we kunnen vaststellen in het dossier van de Hoofdstedelijke Gemeenschap van Brussel (HGB). Ben Weyts had in de media stoer verklaard dat ze in alle gemeenten van Vlaams-Brabant moties zouden indienen tegen deze HGB. In werkelijkheid bleek dat de moties nagenoeg alleen werden ingediend in gemeenten waar de N-VA niet in de meerderheid zit. En toen Joris Van Hauthem op 13 maart in het Vlaams Parlement een gelijkaardige resolutie indiende, werd ze prompt weggestemd door diezelfde N-VA. Luister naar mijn woorden, maar kijk niet naar mijn daden.

De Gelder

In de bijlage voeg ik een reeks vragen die ik de voorbije weken in de commissies stelde (o.a. over de lynchpartij van Eindhoven en over de slechte werking van de Post) alsook mijn plenaire toespraak over de (zeer beperkte) hervorming van de wet-Lejeune. Door deze wetswijziging zal Kim De Gelder enkele jaartjes langer moeten wachten voor hij in de perfide vrijlatingscarrousel terecht komt. Maar over 11 jaar is het zover: dan kan hij, net zoals Dutroux, jaarlijks om zijn vrijlating verzoeken en de slachtoffers de stuipen op het lijf jagen. Ook nu nog blijft het wettelijk onmogelijk om gruwelmoordenaars voorgoed uit de samenleving te bannen.

Prettig weekend!

Bart”

Nvdr: Het is ons technisch niet mogelijk de bijlagen van de nieuwsbrief van senator Bart Laeremans met een eenvoudige bijlagenknop in te voegen. Wie geïnteresseerd is, kan eventueel een verzoek om toezending sturen aan bart.laeremans@telenet.be; het gaat om drie bijlagen, die aantonen dat Bart één van de meest competente politici is in Vlaanderen:

– enkelbandjeugdcriminaliteit

– poststations

– voorwinvrijheidsstelling

FVE