Vlaams Belang wil recht op veiligheid in Grondwet

MM900236531[1]Schitterend idee. Op deze wijze kan, op basis van het “recht op veiligheid”, afgewogen worden of een politieke partij die tot “onveiligheid” van (een deel van) de bevolking bijdraagt, niet dient gesanctioneerd of zelfs verboden te worden.  Wie het schoentje past…

Commissie voor de Grondwet wordt gevraagd een initiatief te nemen
Eind vorige legislatuur werd in de lijst van de voor herziening vatbare Grondwetsbepalingen ook een bepaling opgenomen die ertoe strekt het recht op veiligheid Grondwettelijk te waarborgen. De Constituante is dus bevoegd om een dergelijke bepaling in de Grondwet in te voegen.

Momenteel buigen zowel de commissie Terrorismebestrijding als de commissie tot Herziening van de Grondwet van de Kamer zich over de vraag welke wettelijke initiatieven er moeten worden genomen om de terreurdreiging in dit land beter het hoofd te kunnen bieden.

Vlaams Belang-fractieleider Barbara Pas heeft vandaag dan ook een verzoek gericht tot de commissievoorzitter voor de Herziening van de Grondwet, Peter De Roover, om in het verlengde daarvan een initiatief te nemen om het recht op veiligheid in de Grondwet in te schrijven.  Lees verder…

5 gedachten over “Vlaams Belang wil recht op veiligheid in Grondwet

 1. Wie kan nù-nog beweren dat het VB ligt te slapen nà hun “pandoering” bij de laatste verkiezingen ?

 2. Prima idee , een gat in de grondwet maar ik vrees dat de correcten het zodanig gaan manipuleren …..””Het recht van de asielzoeker op veiligheid “””

 3. Ik heb nooit begrepen hoe het komt dat slachtoffers van allochtoon geweld nooit een class action lawsuit hebben aangespannen tegen de vlaamsche regering, de federale regering, europa, wegens het opzettelijk in gevaar brengen, en het verzuimen van het verzekeren van de veiligheid, van de bevolking. Zélfs al zou die in het nadeel van de eisers worden beslecht, was daarmee toch signaal afgegeven dat kan tellen, waar noodgedwongen de nodige publiciteit rond zou gemaakt geweest zijn.

  • Fred,
   U moet het niet zover gaan zoeken. Ieder slachtoffer van een door “geïmporteerden & genaturaliseerden en derg…” gepleegd misdrijf kan zich keren tegen de bevoegde federale overheid. Ik verwijs naar artikel 66 paragraaf 2 van het Strafwetboek :
   “Als daders van een misdaad of van een wanbedrijf worden gestraft:
   “… zij die door enige daad tot de uitvoering zodanige hulp hebben verleend, dat de misdaad of het wanbedrijf zonder hun bijstand niet had kunnen gepleegd worden….” .
   Het is immers duidelijk dat zonder het “importeren” van al die rotzooi, de door dit rotzooi gepleegde misdrijven, niet hadden kunnen gepleegd worden.
   De federale overheid(en deze alleen) is dan ook steeds actief mededader bij de door dit geïmporteerde rotzooi gepleegde misdaden en wanbedrijven.
   Ik heb hier reeds vroeger naar verwezen, maar het probleem is een advocaat te vinden die de bevoegde minister (nu van binnenlandse zaken, vroeger was dit justitie) systematisch zal durven dagvaarden als mededader van de gepleegde misdaden of wanbedrijven.
   Het door het Vlaams Belang gevraagde grondwettelijk beginsel van “recht op veiligheid” is dan ook weinig nuttig, maar bovendien gevaarlijk. René verwees hier ook al naar. Het zal zodanig geïnterpreteerd worden door het bezetters regime dat het zal aangewend worden tegen het Vlaams Belang.
   Als het op de aanpak van de terreurdreiging aankomt, is alleen wat Vlaams & rechts is, een gevaar voor de belgische bezetter (met daarbij dan de rode en loge mafia’s in de hoofdrol).
   Bekijk de recente “aanrandingsgolf” in Duitsland. Niet de verkrachters zijn het probleem, maar wel diegenen(racisten en nazi’s!!) die hiertegen protesteren.
   Bovendien gaat men bij de Peter De Roover te biechten bij de duivel.
   Nogmaals : Ken Uw vijand !!!!

Reacties zijn gesloten.