Visioenen

“En ja, ‘mocht België ophouden te bestaan, zal Brussel klaarstaan om zelf onafhankelijk te worden, zoals andere kleine staten: Liechtenstein en Monaco, bijvoorbeeld.’ (bladzijde 89)”

“Kortom: Jahjah is zijn geboorteland ontvlucht om het AEL-werk te voleindigen, en de nieuwe Belgen – en eigenlijk ook de Vlamingen – te komen bevrijden. Want als we niet opletten, wachten ons verschrikkelijke taferelen. In zijn boek levert Jahjah drie toekomstvisioenen. De eerste twee lijken een variant op het Mad Max-epos, compleet met luchtbombardementen op Antwerpen en de Kempen. Want de havenstad is in dat verhaal geheel ten prooi gevallen aan politico-criminele bendes.”

Lees alles over de visioenen van Abu Jahjah bij De Tijd, Het Paleis der Natie door Rik Van Cauwelaert.
FVE