Viktor Orbán: eigen volk eerst!

In zijn jaarlijkse “state of the union” of in het Nederlands “regeringsverklaring” overliep Viktor Orbán de problemen waarmee zijn land geconfronteerd wordt: de economische gevolgen door de EU-sancties, de oorlog in Oekraïne en een recent schandaal, waarvoor hij de strengste kinderbeschermingswet wil die maar mogelijk is.

“Wij Hongaren willen niet leven in een wereld vol wanorde,” en legde uit dat zijn regering de vreemde munt-leningen, slecht-humeur-jaloersheid en het verafgoden van het westen overstegen had. En dat de Hongaren er kunnen in geloven dat er plaats onder de zon is voor elke Hongaar, dat kinderen geen last zijn, maar wel een zegen. Eén miljoen meer mensen hebben werk gevonden; de Hongaarse economie is verdrievoudigd. Ondanks de EU.

De laatste 10 jaren waren niet gemakkelijk, maar onze inspanningen werden beloond. Dat is de reden waarom we 2/3 van de stemmen haalden, ook al trad heel het linkse politieke firmament, verzameld in één melkweg, op tégen ons. Ook al heeft Soros miljarden forints in het Hongaarse politieke systeem gepompt om de linkse partijen te helpen. Zonder resultaat. Geld is niet genoeg om te winnen… Of we slechts geluk hadden? Geluk is één keer, maar vier keer??? De liefde voor het land en de bereidheid ervoor te vechten… dat is het geheime recept.

Hij wil de economie in Hongaarse handen houden en investeren in de landbouw.

Viktor Orbán zegde dat als 2022 een zeer moeilijk jaar was, dat 2023 het gevaarlijkste jaar zal zijn sinds de val van het communisme. De twee grootste gevaren: oorlog en inflatie.

“We zouden graag de oorlog beëindigd zien, maar dat valt buiten ons kunnen. We moeten uit de Russisch-Oekraïense oorlog blijven! Dat zal niet gemakkelijk zijn!”

Of Hongarije het zich kan permitteren aan de kant van de vrede blijven staan? Natuurlijk, stelde Orbán. Maar is het ook de juiste houding? Het is de énige houding! Oekraïense vluchtelingen zijn welkom – da’s fundamentele menselijkheid. Maar Orbán stelde ook dat het conflict niet gaat tussen de legers van goed en kwaad, maar twee Slavische landen die in oorlog zijn.

Dit is niet onze oorlog. Het zou moreel niet te verdedigen zijn de belangen van Oekraïne boven de belangen van Hongarije te stellen. Humanitaire hulp aan Oekraïne betekent niet het verbreken van de relatie met Rusland. Bijgevolg zullen we niet instemmen met sancties die Hongarije zullen nadeel berokkenen. Daarom zullen we onze economische relaties met Rusland handhaven. Het is belangrijk niet aan tunnelvisie te doen en verder te kijken dan Brussel (EU). Levens kunnen alleen gered worden door een staakt-het-vuren en onmiddellijke vredesbesprekingen. We mogen ons niet afzonderen van het nuchter-denkende deel van de wereld. De Hongaarse regering beschouwt het niet waarschijnlijk dat Hongarije of Europa door Rusland bedreigd worden. Het Russische leger is niet in een positie om de NAVO aan te vallen. En benadrukte het belang van een soeverein Oekraïne – ergo: een staakt-het-vuren en onderhandelingen. Degenen die de fout maken de NAVO in een oorlogsalliantie te veranderen i.p.v. in een defensie-alliantie zijn meestal héél ver verwijderd van de verschrikkelijke oorlogsrealiteit. Maar wij leven hier en de oorlog woedt in een buurland. Brusselaars (hij bedoelt de EU-bollebozen) hebben hun leven nog niet gegeven in deze oorlog, maar Hongaren wel.”

“Terwijl Hongaarse symbolen in Hongarije verwijderd en Hongaarse schooldirecteurs uit hun ambt gezet worden, sterven er Hongaarse Oekraïners. De Hongaarse minderheid in Transcarpatië verdient dit niet. Wij willen meer respect voor de Hongaren in Mukachevo, Kiev, Brussel (EU) and Washington.”

En verwijst naar de Minsk-akkoorden die nooit uitgevoerd werden, niet mochten uitgevoerd worden, omdat het westen een oorlog verkoos.

We dansen op dun ijs, we zijn in een fragiele relatie met Rusland. Als je wapens en satellieten levert voor militaire doeleinden, als je soldaten opleidt, als je heel de oorlogsmachine financiert en je straft de andere kant… dan is het eender welke uitleg je eraan geeft: je bent in oorlog – zij het voorlopig – in een indirecte oorlog. Het begon met helmen en nu zijn we bij de tanks. Vervolgens oorlogsvliegtuigen en “vredesmissies”.

Enz. enz.

Wat betreft het thema kinderbescherming. Orbán: “Er is geen enkel excuus voor pedofilie. Kinderen zijn heilig en onschendbaar. Het is de taak van de volwassenen kinderen tegen elke prijs te beschermen.” Hij refereerde naar een recent schandaal waarbij een LGBTQ activist – tegelijkertijd werkzaam in het onderwijs- ermee praalde dat hij een seksuele relatie had met een 15-jarig kind. “Het interesseert ons niet dat heel de wereld gek geworden is, wij zijn niet geïnteresseerd in de misselijkmakende grillen voor het plezier van sommigen. Wij zijn niet geïnteresseerd in de verontschuldigingen en uitleg die Brussel (EU) geeft voor dat wat niet uit te leggen valt. Dit is Hongarije, waar de meest strenge kinderbeschermingswet van Europa moet en zal zijn.”

Dit en nog veel meer kan u vernemen bij: https://hungarytoday.hu/viktor-orban-holds-state-of-the-nation-address/ De toespraak is te omvangrijk om helemaal te vertalen.

EU-familiefoto. Orbán applaudisseert niet voor het toekomstig EU-adoptiekind.