Vertrouwen is goed, maar controle is beter*

De Duitse socialisten, de SPD, zijn in alle staten. Stel je even voor dat onze CVP de partijtop der toenmalige rode kameraden gedurende tien jaar geïnfiltreerd had…. Je durft er niet aan te denken… En toch is nèt dat gebeurd in het na-oorlogse, West-Duitsland.

In het eerste filmpje wordt de kiezer duidelijk gemaakt dat hij gerust mag slapen met Konrad Adenauer – én de NAVO – aan het roer.

De alom geprezen Konrad Adenauer, de eerste kanselier van de Bundesrepublik Deutschland, heeft de SPD bijna tien jaar lang laten bespioneren. Eén van de spionnen werkte in de partijtop van de SPD. Bijna 500 vertrouwelijke berichten afkomstig van het SPD-partijbestuur geraakten via de christelijke mollen in de CDU-oppercommando-kantoren van de kanselarij.

Adenauer regeerde van 1949 tot 1963. Hij werd dikwijls nog dezelfde dag via zijn mollen van de Bundesnachrichtendienst (BND) op de hoogte gebracht waarover de grootste oppositiepartij van het land zich het hoofd brak en wat ze in petto hield.

De onthullingen geraakten aan het daglicht via dossiers van het CDU-vehikel, de Konrad-Adenauer-Stiftung, die historicus Klaus-Dietmar Henke bestudeerd heeft. Henke is woordvoerder van de zgn. “Unabhängigen Historikerkommission zur Erforschung der Geschichte des BND”**, de onafhankelijke geschiedkundigencommissie voor het onderzoek naar het verleden van de BND.

En omwille van nieuwe onthullingen, nl. dat twee mollen jarenlang hun politieke concurrenten dag-na-dag volgden, is de SPD, die vandaag de huidige kanselier levert, nu zéér verbolgen.

Waarom Konrad Adenauer de SPD liet bespioneren, kan u in onderstaande video vernemen. We citeren:

“Wat is de SPD? Een vraag die me al lang kwelt en sinds ik het ontwerp van hun partijprogramma, waarover ze vandaag in Stuttgart bijeen zitten, heb gelezen, kwelt ze mij nog veel meer. Wat is de SPD? In één zin: het is de partij der vraagtekens… ”

Zó eenvoudig is de verklaring waarom Konrad Adenauer de politieke collega’s van de CDU liet bespioneren door de geheime dienst der BND. Hij wilde een verklaring voor de vraagtekens… :

*toegeschreven aan Lenin

**https://de.wikipedia.org/wiki/Bundesnachrichtendienst#Aufarbeitung_der_Geschichte_des_BND

https://www.sueddeutsche.de/wissen/geschichte-spd-fordert-aufarbeitung-der-vorwuerfe-gegen-adenauer-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-220409-99-861412