Verrijking: enigszins anders dan in verklarend woordenboek

“Verrijken”: werkwoord = rijker maken ( https://www.ensie.nl/betekenis/verrijken)

Bloedrode armoedesignalen in Frankrijk

Er zijn van die signalen die je beter niet negeert. Op 17 november werd het jaarlijkse rapport 2022 van de welzijnsvereniging Secours catholique over de armoede in Frankrijk gepubliceerd. Voor het jaar 2021 vingen de vrijwilligers van de vereniging 938.000 personen op. Die konden genieten van voedselbijstand en/of sociale begeleiding. Het rapport stelt dat ongeveer de helft van de huishoudens die om hulp vroegen, over een budget beschikten dat te laag was om zich dagelijks te voeden. Verder blijkt dat ongeveer 50 procent van de hulp van Secours catholique naar mensen ging met een buitenlandse nationaliteit (tegenover een aandeel in de Franse bevolking van ongeveer 7 procent).

Secours catholique stelt dat het bij die vreemdelingen hoofdzakelijk gaat om Afrikanen afkomstig van Sub-Sahara-Afrika (36 procent), Europese oorsprong (26 procent) en Maghrebijnse inwoners (22 procent). Van de 50 procent vreemdelingen die beroep doen op Secours catholique hebben 67 procent een “onzeker statuut” hebben wat het wettelijke verblijfsniveau betreft – illegalen dus.

Het mediaan inkomen van personen die beroep deden op de Franse hulporganisatie bedroeg 548 euro per maand in 2021. Een bedrag dat minder dan de helft uitmaakt van het bedrag van de armoedegrens in Frankrijk. Ook oververtegenwoordigd in de statistieken zijn de alleenstaande moeders. Ze maken een kwart uit van het totaal bijstandsverzoekers, of 3 maal zo veel als hun aandeel in de Franse bevolking. Twee derde van die alleenstaande moeders heeft de Franse nationaliteit, maar het aandeel van alleenstaande moeders met een buitenlandse nationaliteit stijgt ook hier fors de jongste jaren.

Zelfde verhaal bij Restos du coeur

Op 22 november lanceerden de Franse Restos du coeur hun 38ste campagne van voedselverdeling. Ten opzichte van het jaar ervoor merkt men daar een stijging van 12 procent. Een totaal van 1.344.000 personen deed beroep op Restos du coeur, waaronder 110.000 kinderen jonger dan 3 jaar. Ook hier treft de armoede vooral alleenstaande moeders met hun kinderen. Ondervraagd door de Franse krant Le Figaro stelt Patrice Douret, voorzitter van de Restos du coeur: “Dit hebben we nog nooit gezien”.

70.000 vrijwilligers staan in voor de verdeling van de maaltijden. Maar daarnaast wordt ook steeds meer sociale bijstand voorzien: werkaanbiedingen, budgettaire ondersteuning in het huishouden en bij het schoolgaan, taallessen Frans. De facturen bij Restos du coeur zijn het afgelopen jaar met 15 tot 20 procent gestegen, en dan heeft men het nog niet over de gestegen energiekosten. De uitgaven lopen jaarlijks op tot 100 miljoen euro, raamt Restos du coeur. “Vandaag leeft 60 procent van de mensen die beroep doen op Restos du coeur onder de armoedegrens, tegen 50 procent vorig jaar. Het publiek is eerder jong – 40 procent is jonger dan 18 jaar en 51 procent jonger dan 25 jaar”, aldus nog de voorzitter.

Toen Macron in 2017 aan de macht kwam, liet hij verstaan dat tegen het einde van zijn mandaat niemand nog op straat zou leven. De armoede zou teruggedrongen worden. We zijn verder af dan ooit tevoren.

Peter Logghe