Verrassende conclusie na onderzoek

Wetenschapper na 20 jaar onderzoek: “Geen enkele westerse samenleving is erin geslaagd moslims echt te integreren”

Prof. sociologie Ruud Koopmans, verbonden aan de Humboldt Universiteit in Berlijn, komt na 20 jaar studie van integratie en assimilatie tot deze conclusie

“Voor iedereen die feiten en gegevens ernstig neemt is het niet te ontkennen dat moslims veel moeilijker te integreren zijn dan andere groepen van immigranten – daar is geen twijfel over mogelijk. Het valt ook niet te ontkennen dat bij andere groepen immigranten we een grotere vooruitgang van de ene generatie op de andere vaststellen.”

“Sommige mensen zijn grote tegenstanders van mijn conclusies. Soms met argumenten, maar meestal met persoonlijke aanvallen. Zij wijzen mijn resultaten af en weigeren erover te discussiëren. In de plaats daarvan zeggen ze: het speelt in de kaart van de rechtse populisten en we zouden er beter over zwijgen. Alsof het niet in hun kaarten zou spelen als we vermijden erover te praten.” (…)

Ter illustratie: grafieken en deze video van drie jaar geleden: