‘Verkiezingen zijn een soort voorverkoop van gestolen goederen’

Veel liefs uit Wallonië
Het Paleis der Natie door Rik Van Cauwelaert

Voor een partij die beweert bezorgd te zijn over de toekomst en de eenheid van het federale koninkrijk, heeft de Parti Socialiste een groot risico genomen. Het brutale manoeuvre om via de snelle vorming van de Waalse en de Brusselse coalitie de liberale MR tot een federale tripartite te dwingen, is in elk geval koren op de molen van de Vlaamse confederalisten.

‘Verkiezingen zijn een soort voorverkoop van gestolen goederen’, luidt een boutade van de cynische Amerikaanse columnist Henry Louis Mencken, die nooit hoog opliep met de parlementaire democratie. Wie de voorbije dagen het machtsspel van de PS observeerde, is geneigd hem gelijk te geven.

Lees verder…

2 gedachten over “‘Verkiezingen zijn een soort voorverkoop van gestolen goederen’

 1. Dat nieuw embleem , het symbool van onze Waalse broeders , doet mijn hoop weer stijgen voor een onafhankelijk Vlaanderen . Ik heb altijd al geweten dat het een kieken was verkleed als haan . Ze had wel moed om een leeuw te tarten ! Het resultaat kun je zien op de foto !

 2. Zolang dat men niet gaat inzien dat de werkelijke macht in dit land de loge is, en meer bepaald het door Parijs gecontroleerde Groot Oosten, zal men nooit kunnen begrijpen van wat er zich achter de schermen afspeelt. Het probleem is niet de PS, maar wel de door de loge gecontroleerde partijen aan Vlaamse zijde(=VLD-SP-a, Groen en ook CD& V via het ACV), die systematisch de Vlaamse belangen verraden en verkopen. De belangen van dit G.O. liggen bij de franstaligen en uiteindelijk Frankrijk.(en dit sinds 1830). Het zijn de franstaligen (met hun handlangers in Vlaanderen en met de loge in de hoofdrol) in België die Vlaanderen mee uitverkopen aan Frankrijk. Zie het boek :”Vlaanderen een franse kolonie” van Hans Brockmans.
  Zie ook de rol van de PS bij de sluiting van Renault Vilvoorde, wat blijkbaar tot één van de best bewaarde geheimen van België behoort.
  Wie er uiteindelijke in welke regering komt wordt beslist achter de schermen in de “werkplaatsen” of duidelijker gezegd :” in de natte kamers”.
  De NVA moet zich echter geen illusies maken. Zelfs als er een CD&V-NVA regering komt op Vlaams niveau, kan dit zeer snel veranderen. Rik Van Cauwelaert heeft dit in zijn artikel duidelijk gemaakt. Intussen is de NVA danig gecompromitteerd, zodat haar rol dan is uitgespeeld.(cfr de Volksunie na het Egmontpact). Of Bartje in de rol van “vader grijzenbaard”!!!
  De prijs van het verraad door de zo gezegde Vlaamse partijen bedraagt dan 15 à 20 miljard euro.(via de transferten). Dit bedrag moet hun dan een machtspositie geven die ze in een onafhankelijk Vlaanderen nooit kunnen hebben.
  Onafgezien van de rol van Frankrijk, is er voor Vlaanderen dan nog en vijand bijgekomen in de persoon van de EUSSR.(die evenzeer door de loge wordt gecontroleerd). Zowel de Belgische bezetter als de EUSSR zullen er wel voor zorgen dat alle besparingen en extra-belastingen ten laste vallen van de Vlamingen.
  De genezing van een kanker begint steeds met een juiste en volledige diagnose, maar zelfs een Van Cauwelaert durft het niet aan om tot op het bot te gaan.
  Hierbij komt dan nog de chantage met corruptie- en zedendossiers, waar Frankrijk ook een prominente rol speelt, opnieuw via de loge. Zie het recente boek van Bernard Cheynel : “Marchand d’armes”.
  Inzake de “democratie” is het noodzakelijk steeds de woorden in herinnering te brengen van Ron Paul :”Zuivere democratie is gevaarlijk, als ze gekocht wordt.” Dit laatste is nu het geval.. op grote schaal worden immers op alle mogelijke manieren stemmen gekocht, op kosten van een minderheid die niet stemt voor de meerderheid. Dit komt neer op 2 wolven en een schaap die gaan stemmen over wat ze als middagmaal gaan eten!!!!

Reacties zijn gesloten.