Verbrand de geschiedenisboeken, herschrijf het verleden

Beleg van Wenen

Turkse oorlogen van lesprogramma Weense basisschool geschrapt

Op een Weense basisschool in het 23e district krijgen leerkrachten het advies om in geschiedenislessen niet te vertellen over de aanvallen door Turkse legers op Wenen in 1529 en 1683.

De school vreest voor conflicten met de gezinnen waaruit veel van de leerlingen afkomstig zijn. In het 23e district wonen veel immigrantengezinnen.

Een moeder die lid is van de oudervereniging: ‘ Ik dacht dat ik het niet goed verstaan had toen een leerkracht me toevertrouwde dat de directeur haar ertoe opriep om in het vervolg de Turken oorlogen niet meer te noemen. Ze staan op het lesrooster voor groep 5. Als de leerkrachten niet meewerken, dreigt er overplaatsing voor hen’.

De afdeling onderwijs van Wenen laat weten: ‘We horen dit voor het eerst. Men moet zich aan het lesrooster houden’.

Bron: www.zukunfskinder.org

https://i0.wp.com/www.zukunftskinder.org/wp-content/uploads/2013/02/tuerkenkriege.jpg?resize=539%2C381