“Verbijsterend”

“Dat een partij een deel van haar programma niet kan realiseren bij de regeringsvorming, dat is normaal. Dat een partij haar core business helemaal onder het tapijt veegt om mee te kunnen regeren, dat is nooit gezien. Maar dat een partij daarenboven nog eens toezegt om over die core business vijf jaar lang te zwijgen, dat is ronduit verbijsterend.

En nochtans is het dat wat kennelijk is gebeurd. In het parlement stelt de N-VA nauwelijks nog communautaire vragen. Het parlementaire spervuur tegen de monarchie is helemaal stilgevallen. De peperdure helfie-campagne is nul komma nul communautair. Toen ik daarover mijn beklag deed tegen Peter De Roover (in het dubbelinterview met De Standaard op 11 juli) was zijn antwoord ontwapenend eerlijk: ‘Dat is theoretisch gezwets uit de ivoren toren. Je kan niet afspreken dat je loyaal wil meewerken en toch elke dag folders in de bus steken hoe slecht het allemaal is. (…) De dag dat we jou tevreden stellen, Bart, is heel onze strategie naar de knoppen.”

Lees het opiniestuk van Bart Maddens: N-VA in tijden van kamikaze revisited

1 gedachte op ““Verbijsterend”

  1. Bart Maddens durft het blijkbaar ook niet aan te zeggen en te schrijven dat deze regering een “loge regering” is. Het is de loge die de MR het groen licht gaf voor deze regering..een loge die zowel de MR als de PS controleert, vandaar dat de PS ook niet te veel stokken in de wielen steekt. Zolang dat de “loge belangen” worden behartigd zal deze regering niet in gevaar komen. Een loge die belgisch, francofiel en links is.. en dus in alles Vlaams vreemd en vijandig. Dit blijkt ook uit de gevolgde financiële en economische koers die in niet veel verschilt van de vorige regering onder Di Rupo .
    Het bevestigt nogmaals mijn opvatting dat de N-BA een door het regime gelanceerde en gecontroleerde oppositie is. Als men ziet dat het de VRT(een loge bastion) was die Bartje heeft “gelanceerd” .. dan is er geen enkele twijfel meer mogelijk. Een N-BA die nu braafjes “de diktaten” van de belgische bezetter uitvoert. Af en toe is er ene die eens mag of moet blaffen, om de dekmantels niet in gevaar te brengen. De ontmaskering is normaler wijze maar gepland voor 2019.
    Een N-BA die in de federale regering opgescheept zit met een minister en een staatssecretaris die nu liggen de worstelen met de “immigranten” crisis(sic) en dan ook het vuile werk moeten opknappen in dienst van de belgische bezetter.
    Toeval????
    Waarop wacht men in Vlaamse en rechtse middens om de verborgen agenda’s op tafel te gooien??

Reacties zijn gesloten.