Veiligheidsmaatregelen in de trein

In de http://www.mitteldeutsche-regiobahn.de/ kunnen mannen en vrouwen apart zitten in de trein.   Zouden de mannen een stinkende adem hebben?

Met de asielproblematiek heeft de maatregel niets te maken.  De vrouwenafdelingen zullen zich in de nabijheid van de treincontroleur bevinden.  Men wil de alleenreizende vrouwen en moeders met kinderen extra welkom heten.

Junge Freiheit