Van “zonder papieren” naar “valse papieren”

Valse papieren: winstgevende nationale sport in Frankrijk

De combine draaide minstens 2 jaar op volle toeren: vervalsers leverden valse identiteitspapieren aan wie ervoor betaalde. Paspoorten, identiteitspapieren, rijbewijzen, medische ongeschiktheidspapieren, arbeidscontracten. Een gans lot documenten werd verkocht tegen een gemiddelde prijs van 15.000 euro. De Franse SDLII (sous-direction chargée de la lutte contre l’immigration irrégulière) heeft hieraan op 5 juni een einde gemaakt. 8 personen werden ondervraagd, volgens TF1 Info, waaronder twee bedienden van de prefectuur in de Parijse regio.

Origineel is alvast dat er ook valse officiële documenten van andere Europese staten werden afgeleverd. Vooral het gemak waarmee journalisten van TF1 Info aan papieren geraakten, is schokkend. Enkele klikken op Internet volstonden om alle mogelijke valse documenten aan te vragen, tegen 200 tot 1.200 euro, waarmee de vervalsers enkele flessen wijn of drank of sigaretten konden aankopen, aldus TF1 Info. Belangrijker zijn de gevolgen: hiermee werd de deur wagenwijd opengezet voor sociale fraude. Op die manier kregen illegalen een verblijfsvergunning, en kon hij (of zij) een professionele activiteit opzetten en van alle sociale rechten genieten.

Wijdverspreide fraude in Frankrijk

In een rapport van 8 september 2020 maakte de Franse onderzoekscommissie in de strijd tegen sociale fraude nog bekend dat “identiteits- en documentenfraude een toegangspoort tot sociale fraude is, want de identiteitskaart (op basis van valse documenten) is geldig voor allerlei sociale uitkeringen”. Deze valse documenten opsporen is dus een dringende opdracht. Het rapport van 2020 stelde dat er sprake is van een “extreem sterke stijging van documentenfraude”, vastgesteld door de prefecturen. In 2017 werden 36.770 inbreuken vastgesteld, in 2019 waren dat er al 44.819.

Deze zeer dynamische fraude bewijst de kwetsbaarheid van de identiteitsbescherming. Fernand Gontier, directeur van de grenspolitie op het moment van de Franse commissiezitting op 9 juni 2020, moest erkennen dat de Franse bescherming, zeker op het vlak van documenten van de burgerlijke stand, “absoluut onvoldoende is uitgebouwd, er moet zelfs nog mee worden gestart”. De 8 aangehouden daders, waarvan 5 werden opgesloten en 3 onder politiebewaking staan, zouden dan wel eens het topje van een geweldige ijsberg kunnen zijn. Wie kuist deze augiasstal uit?

Peter Logghe