Van vakantie- naar wetenschapsparadijs

Afbeeldingsresultaat voor golfbrekers turken amerika ontdekt

Wat intussen door vriend en vijand erkend werd:

  • de Ottomanen zijn als eersten tot de conclusie gekomen dat de aarde een bol is
  • de Ottomanen hebben Amerika ontdekt
  • de Ottomanen hebben West-Duitsland heropgebouwd

Nieuwste evolutie: Turkije wordt hét wetenschapsparadijs. In zijn aanstekelijke stijl sprak het opperhoofd der Ottomanen de bevlogen woorden:

“In de komende periode zullen we Turkije omvormen tot een centrum voor wetenschap en technologie. Deze ontwikkeling betekent ook dat de as van de beschaving zich zal verspreiden en het vuur zal ontvlammen.”

“As van beschaving”… bedoelde hij nu het tijdperk van Alexander De Grote?
“Het vuur zal ontvlammen”… bedoelde hij dat hij zijn droom, een stuk van Noord-Syrië te annexeren, gewapenderhand wil waarmaken? Of gaat het om de Cypriotische gasvelden?

Hij voegde toe dat de regering moest strijden tegen de “onverdraagzaamheid van het oude tijdperk”. Hij identificeerde het als een strijd tegen de “koloniale intellectuelen”.

Refereert hij dan toch naar de Grieken of neemt hij afstand van Atatürk, die in huidige tijden de grootste opponent van Erdogan zou geweest zijn.. We refereren naar dit citaat: “De islam hoort op de vuilnishoop van de geschiedenis”.

Erdogan: Turkije wordt wetenschapsparadijs.