Van USSR-staat naar een verdeeld Oekraïne

Onze redactie hoedt zich ervoor de dagelijkse instroom aan berichten (… overwinningen, slachtoffers en schuldigen, helden en barbaren, terreinwinst, dromen die men voor werkelijkheid wil verkopen… kortom: de dagelijkse nieuwtjes die alle westerse redacties als de ultieme en énige waarheid verkondigen) uit Oekraïne te publiceren of er conclusies uit te trekken. Er wordt te veel gelogen. Waarschijnlijk aan beide kanten. Maar als één kant niet gehoord mag worden, als alle nieuwskanalen uit Rusland afgesloten worden in het westen, dan wordt men als nuchter denkend wezen wantrouwig.

Ingesloten documentaire geeft een tijdsbeeld van het ontstaan van Oekraïne tot de hedendaagse toestand. Met:

  • rol van de VSA na WOII
  • 21′: uiteen vallen van de USSR
  • 24’06”: resultaat verkiezingen toont een duidelijke scheiding der geesten: westen vs oosten
  • 37′: neo-nazi’s komen in beeld
  • 1u06′: verkiezingen Krim
  • verder Maidan, de invoer van zgn. milities, georkestreerde oproer, de onderdrukking van de Russischsprekende bevolking, de militaire acties in de Donbass tegen de eigen bevolking, enz…
Klik op: “bekijken op youtube”

U kan dit aanvullen met een behoorlijk uitgebreid verslag: https://nl.crc-resurrection.org/de-actualiteit-doorgelicht/de-actualiteit-doorgelicht-2022/april-2022-het-grote-schaakbord.html

We citeren hieruit wat samen met de NAVO-bewapening de oorzaak is van de Russische inval:

... In de provincies Donetsk en Loehansk zijn de mensen gealarmeerd door het anti-Russische geweld. Hun leiders nemen het initiatief voor een referendum. Dit gaat niet over separatisme, zoals de westerse media voortdurend herhalen, maar over de vrijwaring van een grondrecht: zij willen een bijzonder statuut dat hun identiteit beschermt en waarborgt dat het Russisch – de voertaal van de overgrote meerderheid in deze regio’s – officieel erkend blijft. Want op 23 februari heeft de nieuwe regering in Kiev het Russisch als nationale taal gewoon afgeschaft, een wel bijzonder hatelijke maatregel als men weet dat 30 % van de Oekraïense bevolking Russisch spreekt!
Het gevolg van het referendum is een felle repressie door Kiev tegen de Russischsprekende gebieden, die leidt tot een militarisering van de situatie. De Donbass bewapent zich. Met materiaal uit Moskou? Nee: «In 2014 werk ik bij de NAVO. Wij proberen na te gaan of er Russische wapenleveringen aan de rebellen zijn. Maar ondanks de opdringerige beweringen van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSG) kunnen wij geen enkele levering detecteren» (J. Baud). In werkelijkheid krijgen de opstandelingen wapens van Russischsprekende Oekraïense eenheden die naar hen overlopen.
De troepen die het regime in Kiev trouw zijn, slagen er daarom niet in de Donbass te bedwingen. Daardoor is de Oekraïense regering verplicht om op 5 september het Akkoord van Minsk te ondertekenen. Maar dat belet president Porosjenko niet om onmiddellijk daarop tegen Donetsk-Loehansk een groot “antiterroristisch” offensief te ontketenen… dat compleet mislukt: het Oekraïense leger lijdt een zware nederlaag in Debaltsevo en Kiev moet zich in februari 2015 neerleggen bij Minsk-2. Dit akkoord houdt o.a. in dat er een grondwetswijziging in federale zin moet komen, dus met meer autonomie voor de Donbass. De concrete onderhandelingen dienen gevoerd te worden tussen de centrale regering en de rebellen van Donetsk-Loehansk.
Zeven jaar lang weigert Kiev koppig om het akkoord uit te voeren. In plaats daarvan bestookt het Oekraïense leger onafgebroken de Donbass, maar zonder groot succes: het leger is ondermijnd door de corruptie van de kaders en geeft blijkt van een onrustwekkend defaitisme (veel desertie en zelfmoorden).... 

Het staat u vrij te geloven wat u wilt geloven. En uw mening zullen wij publiceren, ongeacht of wij het ermee eens zijn of niet. Maar wij laten ons niet voor de kar spannen van andere naties, ongeacht de sympathie die we eventueel voor hen koesteren. Niet van de Catalanen, niet van de Basken, niet van de Koerden, de Oekraïners, de Russen of de Amerikanen. En al zeker niet van het land b of van de EU. Voor ons telt slechts deze vlag. En het zou de Vlaamse Beweging geen windeieren leggen als ze terug meer in beweging zou schieten voor de Vlaamse Zaak i.p.v. zich in te zetten voor buitenlandse doeleinden, hoe nobel en eervol deze ook mogen zijn: