Van “Ras is ongemakkelijk” naar “Ras bestaat niet.”

Premium Vector | Menselijk ras cartoon ingesteld pictogram. mensen avatar.  geïsoleerde cartoon ingesteld pictogram menselijk ras.

Als je onderstaande uiteenzetting beluistert dan hebben we behoorlijk wat problemen met menselijke rassen. Vooral dan in het Duits of Nederlands. Voor alle duidelijkheid: niet met Duitse of Nederlandse rassen want die bestaan slechts bij fauna en flora-indelingen en dito teeltprogramma’s Ook niet te verwisselen met nationaliteit want die bestaat wel degelijk, ook voor mensen die tot een fluïde ras behoren. En om het helemaal op losse schroeven te zetten: nationaliteit kan ook een ras zijn.

We citeren een klein stukje uit de inleiding. U hoeft het niet uit te zitten. Hoe langer de les duurt, hoe onverstaanbaarder ze wordt… Waarom we dit plaatsen, wordt u nadien duidelijk gemaakt.

“Als je in het Nederlands “ras” zegt – “Rasse” in het Duits – begrippen die best heftig zijn, angst inboezemen, en bij mij ook, ik heb moeite om erover te praten, ik zou het liefst eigenlijk in de Engelse taal willen glippen en het over “race” hebben – klinkt beter – … en mobiliseert niet de zware geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog… kolonialisme… enz. Maar we moeten het met “ras” doen…

Als je in het Nederlands “ras” zegt, dan heb je ook wat, maar je hebt ook een probleem en dat probleem is dat we het moeten thematiseren en juist niet ontwijken of trivialiseren. Niet om het probleem op te lossen maar om met dat ongemak om te gaan, of om stil te staan bij het ongemak als het ware… Ras is ongemakkelijk… Het is een ongemak dat de moeite waard is…

Zijn jullie nog mee? Deze mevrouw wil aan de hand van de wetenschap bewijzen dat “ras” bepaald wordt door meer dan kleur. DNA, nationaliteit, religie… bepalen volgens haar allemaal het “ras”. Zo o.a. het proces tegen Wilders: Marokkanen werden een ras. Islamisten, joden… allemaal rassen. Christenen zijn van die klassificatie uitgesloten. Zij vormen geen ras, maar als ze bovendien blank zijn, dan zijn het racisten zonder ras. Eigenlijk het hierop neer dat er biologische verschillen zijn – hoewel… daar komt ze in het vaarwater van de maakbare mensideologie (m/v/x….) maar geen rassen.

In Merkelland willen ze nu eindelijk van de rassen vanaf. Klinkt bekend, zegt u? Hebben we al gehad, denkt u? Echter niet zoals u nu vermoedt. De ministerin van justitie en zelfverachting, Christine Lambrecht (SPD) is daarin duidelijk:

Es besteht völlige Einigkeit darüber, dass es keine unterschiedlichen Menschenrassen gibt“ – Ned.: “Er bestaat een volledige eensgezindheid dat er geen verschillende mensenrassen bestaan.”

Zij geeft hiermee niet haar persoonlijke mening weer, neen, de voltallige federale regering zou volgens haar het omstreden begrip “ras” uit de grondwet willen laten verdwijnen en vervangen door een nieuwe formulering met het doel racisme te bestrijden. (…)

„Das Grundgesetz muss vor Rassismus schützen, ohne dabei von „Rasse“ zu sprechen“ – Ned.: De grondwet moet tegen racisme beschermen zonder daarbij van “ras” te spreken.”

Waarbij wij ons de vraag stellen of men iets kan bestrijden dat in de toekomst volgens de grondwet niet meer zal bestaan…

De Duitsers en de erfzonde… uit het vagevuur komen ze de eerste tweehonderd jaar niet meer uit.

En dan is er afsluitend nog het goede nieuws: de VRT is een absolute pionier op dit vlak. Misschien kunnen zij een ‘expert’ naar onze oosterburen sturen om hen te leiden: “Alle mensen behoren tot hetzelfde ras”.