Van “bijgeloof” tot “culturele verrijking”

Afbeeldingsresultaat voor uganda child sacrificeIn Oeganda is bijgeloof heel gewoon.  Om de goden gunstig te stemmen zijn offers vereist.  Heksenmeesters voeren het ritueel uit.  Kinderen worden ontvoerd en afgeslacht. Testikels en hoofden i.p.v. enkele munten in de offerblok.

Ze hoeven niet marginaal te zijn, zoals een zakenman die een nieuw hotelproject plande en daarvoor een kleuter liet ontvoeren en doden.  Een gehakselde tong, gemengd met kruiden, moet wonderen doen en de vijanden het zwijgen opleggen.    Het geloof dat men snel rijk kan worden als men mensenbloed doet vloeien wordt door heksenmeesters verspreid. …  en neen, we  hebben het hier niet over politieke heksenmeesters…

The Country Where Sacrificing Children Is a Thriving Business

In this nation, children’s body parts are sacrificed for witchcraft