Uw uitleg is goed maar uw speculaas deugt niet…

Cute Characters: February 2014

… vooral als het over de speculaas uit Ankara gaat

Over de verplichting zgn. “vluchtelingen” bij EU-lidstaten te moeten huisvesten wordt er strijdbare taal gesproken, maar als het gaat over Turkije dan houdt de EU, na beraadslaging met de NAVO, zich liever op de vlakte. Erdogan mag zich zowat alles permitteren. Als een konijn op een lichtbak kijken ze ernaar en houden zich gedeisd…