Twintig. Twintig jaar op rij…

… keurt de EUropese Rekenkamer de EU-uitgaven af!

We kunnen elk jaar gewoon hetzelfde artikel plaatsen, mits aanpassing van de bedragen.   Dit jaar heeft de EUropese Rekenkamer voor 7 miljard euro onrechtmatigheden vastgesteld!  Hoort u daar verontwaardigde stemmen over?  Iemand?  Het is bijna even ondenkbaar als kritiek op de islam.  Al word je daarvoor niet neergeknald.  Doodgezwegen of belachelijk gemaakt ligt eerder in de lijn van de beschaafde poco eurocraten.

We zijn niet benieuwd naar de reactie van het EUropees Parlement.  Wordt vanzelfsprekend door de stilzwijgende meerderheid goedgekeurd.  Wie over een slordigheidje van 7 miljard valt is zonder meer een extreemrechtse oproerkraaier.

Wie veronderstelt dat de EUropese Commissie de zaak ten gronde onderzoekt, is eraan voor de moeite.   De EU-struisvogels kunnen zelf geen toezicht houden op hun huishouding, dus tekent de EUropese Commissie de uitgavenstaat voor het door hen bestede geld gewoon niet.  Mooi opgelost.  Ze is dus ook niet verantwoordelijk.

In het jaarverslag 2013 van de EUropese Rekenkamer staat vermeld dat het foutenpercentage voor de begroting van de EU-Commissie waarschijnlijk om en nabij 4.7% bedraagt of ca. 7 miljard euro (op 148.5 miljard euro).

Voor alle duidelijkheid: wij betalen met ons belastinggeld het reilen en zeilen van heel het EU-circus.  7 miljard euro is ergens tussen de plooien gevallen, in een lade beland, weggegleden naar… Een raadspelletje.

Slechts drie (3) lidstaten hebben verantwoording afgelegd voor de subsidies die ze van ons – via de EU – uitgekeerd hebben gekregen.  Die drie lidstaten hebben geen Middellandse Zeestranden*…

En het is in werkelijkheid nog veel erger dan we met b.g. cijfers aantonen, want die zijn gebaseerd op ‘gekende’ cijfers.    Dromen over een kosten/baten analyse van uitgekeerde subsidies aan de lidstaten is verschillende bruggen te ver.

Moet u als kleine zelfstandige of KMO eens proberen.   Of als werknemer, die trouw voor de inreikdatum – in juni? – zijn aangifte indient.    U wordt bij een onregelmatigheid op het matje geroepen, u weigert de verbeterde aangifte te tekenen en de verhoogde heffing te betalen.  Krijgt u dan een schouderklopje?
De EU krijgt, ondanks de vaststelling dat het beleid op niks trekt, dat er geld gewoon ‘ergens’ verdwenen is in een zwart gat, elk jaar meer geld.

EUSSRNiets aan de hand.  Alsof een student zijn examens zelf mag beoordelen.  Gegarandeerd gediplomeerd.

20 jaar lang zwarte gaten in de EU.  Euh… neen, we hebben het voor één keertje niet over de buitengrenzen.

* Denemarken, Zweden en Nederland hebben vrijwillig een verklaring opgemaakt.

FT