Trumps rampzalige plannen…

Afbeeldingsresultaten voor usa war monger

… en nog meer proteststemmen over de verspreide leugens

Het wordt er niet beter op. Wil Trump de Saoedi’s en de Qatarezen toegang verlenen tot Syrië?  Kondigde hij dit aan toen hij stelde dat hij “zeer binnenkort” de Amerikaanse troepen naar huis wilde brengen en laten vervangen door… Zogezegd om de vrede te handhaven?  Had ISIS even goed kunnen blijven.  Wil hij een bezettingsmacht van Saoedi’s, Qatarezen, het ongeregeld zootje “gematigde rebellen” met lieverdjes van Al Qaeda en Leger van Islam-allooi, samen met de Ottomanen en liefst in het zuiden de Israëliërs?  De Fransen en Britten zullen mooi in de rij moeten staan om ook een stukje van de Syrische taart te verwerven.

Afbeeldingsresultaten voor war monger

Er wordt in elk geval geen geheim van gemaakt wat de doelstellingen zijn.  De EUropeanen, de Turken moeten helpen.  De “gematigde rebellen” moeten onder één noemer gebracht worden, er moet een no-fly zone in het zuiden gecreëerd worden om Israël te beschermen en de Syrische luchtmacht moet uitgeschakeld worden.  Rusland en Iran moeten de wacht aangezegd worden  Want, we citeren: “De VSA spelen wereldwijd een ongelooflijk belangrijke rol.  We brengen niet alleen democratie maar ook een soort verantwoordelijkheid en internationale wetten.” 

We verzinnen dit niet.

Ron Paul refereert in bovenstaande video naar Robert Fisk, gerenommeerd Brits onafhankelijk journalist en prijswinnaar.  Stelt dat deze steeds een bijzonder koele minnaar van Assad geweest is en dus niet van vriendjespolitiek kan beschuldigd worden.  En dat hij ter plaatse geweest is, met de bevolking en medische verzorgers gesproken heeft en de stellingname van de Syrische regering staaft.  Er was geen chemische aanval.  De kinderen hadden last van stof in hun ogen, oren, longen en een tekort aan zuurstof.