Troebele transparantie

Troebele transparantie

Een transparant beleid, dat is één van de voorwaarden om tot de Europese Unie te behoren. De Europese Commissie heeft er zelfs een website aan gewijd. Je kunt er vragen bij stellen, je kunt er kritiek op hebben over hoe het in de praktijk wordt gebracht, maar niemand kan zeggen dat het geen goed idee is.

Transparantie in Griekenland heeft nog geen al te lange traditie. Het was Georgos Papandreou die het voor het eerst heeft ingesteld, met de wet Ν.3861/2010 die voorschrijft dat

alle bestuurlijke en wettelijke beslissingen op het internet moeten worden gepubliceerd
deze beslissingen pas van kracht zijn en wettelijk zijn vanaf het moment dat ze zijn gepubliceerd.

Al deze beslissingen worden gepubliceerd op de website Δι@ύγεια.

De afgelopen week gonsde het op internet van de geruchten dat de overheid besparingen wilde doorvoeren en de website zelfs wilde afschaffen. Bevoegd minister voor Structurele Hervormingen Kyriakos Mitsotakis spoedde zich om de geruchten de kop in te drukken, maar waar er rook is, is er natuurlijk steeds ook vuur.

En dat vuur heeft de volgende vorm: er is een nieuw wetsontwerp klaar, dat helemaal past in de structurele hervormingen die Griekenland moet doorvoeren, op bevel van de trojka. Artikel 20 van dat wetsontwerp zegt dat de beslissingen «gelden vanaf het moment dat ze op internet zijn gepubliceerd, volgens de bepalingen van de huidige wet, behalve als iets anders wordt bepaald via specifieke beslissingen of via de uitvoeringen zelf». En verder luidt het dat de beslissingen «gelden vanaf het mometne zijn ze zijn gepubliceerd, behalve als iets anders wordt bepaald wat betreft de datum van het in voege treden van de beslissingen of via de uitvoeringen zelf».

Artikel 6 van het wetsontwerp stelt het volgende: «indien er een verschil is tussen de tekst die is gepubliceerd en de beslissing die in voege  is, dan geldt de laatste».

Ik ben geen jurist en het is vaak niet makkelijk om tussen de regels te lezen, maar volgens mij betekent dit niet meer en niet minder dan dat het mogelijk is dat bepaalde beslissingen (en wetten) zullen worden uitgevoerd vooraleer ze op de website komen. En dat het perfect mogelijk is dat de beslissingen die op de website staat, totaal niet overeen komen met wat er is beslist.

Dag transparantie. De Griekse burger heeft door dit soort “structurele hervorming” geen enkel middel meer om na te gaan welke beslissingen er worden genomen die hem in zijn dagelijkse leven gaan beïnvloeden. Als ik dat goed begrepen heb, wordt de klok dus weer een beetje verder teruggedraaid.

En weer stel ik de vraag: weet men daar in Brussel vanaf? Wat vindt de trojka hier van? Past dit allemaal in het plaatje?

Tersago