Toen was Nederlands nog Nederlands…

het leven als voorlopige oplossing: LVO 29

Wat de taalbeheersing, resp. het taalgebruik betreft zouden we er vandaag wel een voorbeeld aan kunnen nemen. Zonder geleende woorden uit de Amerikaans/Engelse woordenarmoede-bank. Zonder “speech”, zonder “pact”, zonder “alliance”, zonder “agreement”, zonder “inclusion”, zonder “taskforce”, zonder “tools”, zonder “core business”, zonder “topics”, zonder “asap”, zonder “cooperation”…

Schoonheidsfoutje? . De Backer noemt de 15 jaar Verenigde Nederlanden een “fait divers”…

Wie herinnert zich nog de taalactie op school: “Ik spreek ABN”?

ABN-Acties

De bedoeling was om het gebruik van “Algemeen Beschaafd Nederlands” te veralgemenen op school, in openbare gebouwen, op kantoor,… De actie was helemaal niet gekant tegen dialecten in Vlaanderen (ze zijn de voedingsbodem van onze levende taal). Maar in onze voortdurende strijd tegen de verfransing in Vlaanderen had het promoten van het algemeen gebruik van een keurig Nederlands in woord en schrift tot doel een cultuurtaal te ontwikkelen als waardig tegengewicht tegen die reusachtige Franse cultuurtaal.

In de scholen waren op dat gebied vooral de A.B.N.-kernen actief. Ze werden opgericht door een groep Leuvense studenten en waren verspreid over heel het Vlaamse land. Per school werd de A.B.N.-kern geleid door een hoofdpromotor en verder in elke klas een klaspromotor. Dat waren allemaal leerlingen. Een leraar-moderator stond deze leerlingen bij met raad en daad. (SJB, Westmalle)