Toen een warme zomer…

… nog geen opwarming van de aarde betekende

Met een economische crisis, beelden van de ter ziele gegane Volksunie, met TAK, met chargerende rijkswachters te paard, met de Vlaamshatende Nols en een de les lezende Leo Timmermans: “Wij moeten proberen met man en macht de rechtsstaat te doen eerbiedigen. Anders vervallen wij in totalitarisme en in de anarchie…” Waarmee hij niet Nols bedoelde, maar wel de Volksunie.