… Toch maar niet …

Bijna 24 jaar nadat Zwitserland een aanvraag indiende om lid te worden van de Europese Unie heeft het land dat verzoek ingetrokken. Daarmee blijft het land een onafhankelijke staat, zoals de EU haar eigenlijk al jaren zag.

“Zwitserland heet nu Britzerland, want we zijn vóór de Brexit”

Volgens de rechts-populistische Schweizerische Volkspartei, initiatiefnemer van de aangenomen motie, was de aanvraag uit mei 1992 zeven maanden later eigenlijk al een verloren zaak. Toen weigerde Zwitserland haar handtekening te zetten onder het belangrijke Europese Economische Ruimte-akkoord, dat vrij verkeer bevordert van personen, goederen, diensten en kapitaal.

Aangezien Zwitserland – een van de meest welvarende landen buiten de EU – waarschijnlijk toch nooit meer lid zou zijn geworden, lijkt het verscheuren van de aanmelding puur symbolisch. Het land geniet dankzij zo’n 120 afspraken met de EU al jaren vrij verkeer van mensen en goederen, maar die relatie staat onder druk.

Immigratiequota
De belangrijkste reden daarvoor is dat de Zwitsers in 2014 bij een referendum vóór immigratiequota stemden, die ook betrekking hadden op immigranten binnen Europa. Brussel wil alleen zulke quota toestaan als Zwitserland ook de vrije handel opgeeft. Maar dat wil het land nog niet doen.

De motie lijkt dan ook een kleine sneer richting de EU. ,,Dit is een duidelijke boodschap van Zwitserland aan de Britten”, zegt Volkspartei-Kamerlid Lukas Reimann. ,,We wensen jullie succes bij de Brexit. Zwitserland heet nu Britzerland, want we zijn vóór de Brexit.”

Nog niet zeker
Het Lagerhuis nam de motie gisteren aan met 126 stemmen voor (van de 200 leden). Het is nog niet helemaal zeker dat het voorstel erdoor komt, want de komende maanden buigt de senaat zich er nog over.

Met dank geleend bij AD.nl