TEUmmermans machtsgreep

Timmermans wil volmachten om rechtstreeks de lidstaten opzij te kunnen zetten voor zijn Green New Deal. De EU-omvorming van onze samenleving zonder nog inspraak te moeten dulden. De EU-dictatuur vordert met rasse schreden.

Wat volgt? Afschaffing van het EU-parlement? Van de parlementen der lidstaten?

Lees meer: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_nl

EU desnoods met dwang naar klimaatneutraal 2050