Ter memorie van Zuhal en haar partij…

“De ooit succesvolle Volksunie is ten onder gegaan omdat zij liberaler wou zijn dan de PVV, socialer wou doen dan de SP, katholieker wou zijn dan de CVP en … groener dan AGALEV … terwijl haar achterban en kiezers alleen maar wilden dat hun partij VLAAMS was!

Geleend bij onze kameraad Luc Dhondt, VL2 nieuwsbrief 508 31.1.23.

Manu Ruys schreef in Ons Erfdeel: De Volksunie: opgang, inzinking, uitdaging. Onze redactie vindt dat Lucs krachtige analyse veel beter beschrijft wat de kiezers erover dachten.

1 gedachte op “Ter memorie van Zuhal en haar partij…

  1. Het probleem van de VU was de infiltratie door “mollen” die moesten ruzie stoken en de partij naar de ondergang voeren. Het is een fenomeen waarmee alle rechtse en nationalistische partijen in Europa te kampen hebben. Al de leidingen van die partijen gaan met dit “fenomeen” echter veel te laks om, tot op het ogenblik dat het te laat is, maar dan is de schade onherstelbaar.
    M.b.t. de verkiezingen geldt het motto van Lenin : “Niet de kiezers zijn het belangrijkste, maar de tellers”. Ook hier zijn de voormelde partijen veel te naïef. Deze partijen denken nog altijd dat de rot corrupte regimes hun geschenken zal geven. In België zitten we met Vivaldi, een communistische logemaffia bende, opgescheept, die er alles zal aan doen om aan de macht te blijven, met wettelijke en onwettelijke middelen. Wie dit niet weet of niet wil zien, zit daar dan ook niet op zijn plaats.
    Bij de NV-A was het probleem van de infiltratie al van voor de start opgelost met Broeder Bartje, die door de VRT werd gelanceerd, met een barnumreclame zoals bv. voor waspoeder. Het doel was eenvoudig : een wapen tegen het Vlaams Belang op de been brengen. Diegenen die nog denken dat er met de NV-A iets te bereiken valt, dwalen. De NV-A is immers een door het regime gecontroleerde oppositie.
    En broeder Bartje, de Grote Lijder, heeft dan ook geen enkele keuze, dan Vlaanderen te blijven verraden en te verkopen, want anders eindigt hij ook in een vijver van een meter diep zoals de Ward, waaraan hij ten andere door de “Edelachtbare” ook regelmatig wordt herinnerd. Men zou van minder vermageren, en een geluk dat de Greet met haar charmes er nog is, voor het moreel van de troepen.

Reacties zijn gesloten.