Syrië: heropbouw en terugkeer vluchtelingen worden gedwarsboomd, wapengerinkel aangemoedigd

De bronafbeelding bekijkenDe EU wil van geen hulp voor de heropbouw weten (sancties lopen voorlopig tot mei 2019) zolang er geen “regime change” bewerkstelligd werd.  M.a.w. zolang de regering Assad in het zadel zit.  De EU-staten geraken niet van hun “Syrische vluchtelingen” vanaf, ook al zouden deze de wens uiten terug naar hun land te willen keren.  Het is een vicieuze cirkel: de heropbouw wordt niet gesteund, met sancties geboycot, met als gevolg dat de gevluchte Syriërs geen onderkomen, geen werk vinden kunnen vinden in Syrië.  Nochtans heeft Syrië zijn werkende bevolking – de vakkrachten – broodnodig.  Vooral de bovenlaag, artsen, leraren, ingenieurs, technici… zijn schaars.  Zij hadden de middelen om het land te verlaten.

Zonder daadwerkelijke financiële en logistieke steun kan slechts het allernoodzakelijkste door de overheid gerealiseerd worden, blijft Syrië aan het infuus van Rusland en Iran.  Zonder de opbrengsten van de oliebronnen in het door de Koerden (in opdracht en onder het wakend oog van de VSA) bezet gebied ten oosten van de Eufraat, heeft Syrië niet de eigen middelen en de energievoorziening, die broodnodig zijn voor het land.

Minder zichtbaar, maar alom aanwezig: de VSA en Israël, die aan de touwtjes trekken, ook binnen de VN.  De Russische buitenminister Lavrow beschuldigt deze laatste ervan, via de manipulaties van “bepaalde naties”,  het herstel van de Syrische economie te dwarsbomen (video 1).  In oktober 2017 zou de politieke arm van de VN een beleidslijn verstuurd hebben aan zijn eigen instellingen met het verbod deel te nemen aan enig project dat moest bijdragen tot het economische herstel.  Slechts humanitaire hulp werd veroorloofd.  Waarmee men wou beletten dat Syrië op eigen benen kan staan, dat er woningen gebouwd, er werkgelegenheid komt, dat er geld kon verdiend worden, belastingen betaald… vluchtelingen een perspectief in eigen land geboden werd.

De VSA daarentegen winden er geen doekjes rond; geen heimelijke richtlijn.  Er komt geen hulp of enige andere steun.  Punt.  Maar de VSA blijven wel militair aanwezig “om ISIS uit te roeien” en te beletten dat “Assad en co. kunnen binnendringen in de bevrijde gebieden”.  (video 2)  De rijke Golfstaten zullen het wel doen… zegt Trump. (video 3)  En ja hoor, als de geest uit Aladins lamp verschenen de Saoedi’s met de mededeling dat zij uit de diepste goedheid van hun oliehart 100 miljoen dollar aan de “door de VSA geleide coalitie” zullen geven; dit om te beletten dat a) in het noorden – Idlib regio – de terroristen zich zullen overgeven en b) in het oosten, over de Eufraat, de Koerden met een geldinjectie omgekocht kunnen worden opdat de vredesbesprekingen met de Syrische regering zouden mislukken.  … Met als toemaatje, de oorlog sleept zich voort, waardoor de grote massa Syriërs in vluchtelingenkampen in Libanon (meer dan een 1 miljoen Syrische vluchtelingen, d.w.z. 25% van de bevolking in Libanon) en Jordanië (1.5 miljoen Syrische vluchtelingen) moet belet worden terug te keren. (video 4)  Libanon zit op zijn tandvlees en wil de Syrische vluchtelingen zo snel mogelijk laten terugkeren.  (video 5)

President Assad toont zich zelfverzekerd.  Hij wil geen hulp van de Golfstaten.   Eerst financieren ze IS, de “gematigde rebellen”, doen er alles aan om het land te ontwrichten.  Hij heeft meer dan genoeg “vijfde kolonnes” in zijn land. En hij doet – zoals Erdogan – beroep op de eigen bevolking om met hun kapitaal terug te keren en het investeren in eigen land. (video 6)

Video 1

Video 2

Video 3

Video 4

Video 5

Video 6

Toch een lichtpunt uit G.B., dat volgens een regeringswoordvoerder financiële steun aan de ‘rebellen’ voorlopig in de ijskast stopt wegens “het gebrek aan efficiëntie”.  Stilaan dringt het ook bij de Britten door dat er in Idlibistan niet veel “gematigde rebellen” rondlopen.  Humanitaire hulp zou nog wel aangeboden worden, wat meteen een “oef”-reactie bij de Witte Helmen uitlokte.  Tja.  Britse zwarte humor?

Quasi dagelijks duiken er filmpjes op die de WH ontmaskeren als filiaal van Al Qaeda:

In de Deir Ezzor regio, op de westelijke oever van de Eufraat, zouden ca. 500.000 inwoners inmiddels terug naar huis gekeerd zijn nadat het leger de wijde omgeving uitkamde om eventuele ISIS-cellen te ontmaskeren en elimineren.  Voedselbevoorrading en medische zorg werden hersteld.  Tijdens het IS-beleg leden ze honger.

Dat een permanente bewaking nog steeds nodig is mag blijken uit een blitsaanval van ISIS op de door het SDF (Koerden) bezette olievelden in de regio ten oosten van de Eufraat.  Tien SDF-soldaten werden gedood.  ISIS kon geen grondgebied innemen maar slaagde er wel in een groot aantal wapens te bemachtigen.  Zowel de VSA / SDF als het Syrische regeringsleger stuurden militaire versterkingen.

In Idlibistan kent men zijn prioriteiten.  Via OneNation, een Britse NGO, die geld inzamelt voor het goede rebellendoel, wordt aan de grote nood van het vluchtelingenkamp voldaan met … de bouw van een moskee én islamschool mét minaret opdat de goede boodschap vèr uitgedragen wordt.  Een huis en een toren voor Allah, terwijl de onderdanen in tenten wonen.  Het is niet de eerste van deze bouwwerken. Misschien wel de laatste…  Het zou oneerlijk zijn niet te vermelden dat OneNation in het verleden ook voedsel en water, schoolboeken en babyverzorging uitdeelden… maar uitsluitend in rebellengebied.  Niet alleen in Syrië trouwens, maar overal waar de radicale islam in opmars is en/of hun steun “verdient”.

De veerkracht der Syriërs bleef ongebroken.  Het mag blijken bij de talrijke privé initiatieven voor de heropbouw van hun land.  En om van Syrië weer de aantrekkelijke vakantiebestemming te maken met een groot aanbod van culturele erfgoedplaatsen, zoals in Italië, Griekenland, Turkije..

Saoedi’s openen nogmaals hun portemonnee voor de Idlib-terroristen